Shutterstock
Kvinde til observation efter vaccination i Finland

COVID-19: Disse bivirkninger følger med vaccine og virussmitte

De første, store sammenligninger af bivirkninger taler et klart sprog: Smitte med COVID-19 er på alle parametre farligere end vaccination.

Det er jo bare en influenza.”

Sådan lyder COVID-19-beskrivelsen for en del af den vaccineskeptiske befolkning, som derfor vælger risikoen for infektion fremfor en indsprøjtning.

I mange lande med en høj vaccinetilslutning, hvor restriktionerne lempes, advarer sundhedsmyndigheder den ikke-vaccinerede del af befolkningen om, at de højest sandsynligt vil få COVID-19 på et tidspunkt.

Og selvom SARS-CoV-2 ganske vist er i familie med influenzavirussen, slår de første store sammenligninger af bivirkningerne efter henholdsvis vaccine og virussmitte fast, at smitten oftere end vaccinerne er livstruende .

Coronavirus øger risikoen for blodpropper markant

I foråret 2021 satte frygten for vaccinebivirkningen VITT, der ved at sænke antallet af blodplader forårsager blodpropper, brugen af visse vacciner i bero i mange lande.

Lægemidler udløser storm i immunsystemet

VITT bliver sammenlignet med et lignende syndrom kaldet HITT, der bliver udløst af lægemidlet heparin. 0,3-1,6 procent af heparinmodtagerne udvikler HITT.

Sådan giver vaccine blodpropper.
© Roberts/Chaney, Journal For Nurse Practioners

Heparin sætter sig på signalstof

En blodplade (beige) udsender signalstoffet PF4 (grøn), for at tilkalde andre blodplader til at størkne blodet. Heparin (orange/rød) binder sig til PF4, så blodet ikke størkner.

Sådan fører vaccine til blodpropper.
© Roberts/Chaney, Journal For Nurse Practioners

Antistoffer sætter sig på komplekset

Hos nogle reagerer kroppens immunceller (lilla) på de kombinerede molekyler og udløser derfor antistoffer (lilla Y'er), som også hægter sig på komplekset.

Sådan kan vaccine medføre blodprop.
© Roberts/Chaney, Journal For Nurse Practioners

Blodplader samler sig i stabile klumper

PF4, heparin og antistoffer sætter sig på blodplader og aktiverer dem, så de begynder at kæde sig sammen og danne blodpropper – det diametralt modsatte af, hvad behandlingen burde gøre. Andre blodplader går i opløsning, hvilket er forklaringen på det lave blodpladetal.

Nu har en stor britisk undersøgelse vist, at risikoen for forskellige typer blodpropper ganske rigtigt er lidt øget efter vaccination – men at risikoen på alle parametre er højere efter COVID-19-sygdom.

Undersøgelsen har fulgt godt 29 millioner briter fra december 2020 til april 2021.

  • 19,6 mio. modtog AstraZeneca-vaccinen
  • 9,5 mio. modtog Pfizer-vaccinen
  • 1,75 mio. blev testet positiv for COVID-19

Efter vaccinerne blev 122.475 indlagt med en kredsløbs- eller blodsygdom og 8456 døde. Procentuelt var indlæggelsestallene i grove træk den samme for begge vacciner.

Det totale antal døde af blodpropper efter virussmitte er lavere i absolutte tal, men procentuelt langt højere.

For hver ti millioner briter vil der fx være:

  • 934 tilfælde af lavt blodpladetal, der medfører blodpropper, efter COVID-19, kontra 107 tilfælde med AstraZeneca-vaccinen.
  • 12.614 tilfælde af blodpropper i venerne, kontra 66 tilfælde med AstraZeneca-vaccinen.
  • 1699 tilfælde af blodpropper i hjernen (stroke) efter COVID-19, kontra 143 tilfælde med Pfizer-vaccinen.

GRAFIK: Se det fulde overblik fra undersøgelsen her

Bivirkninger med vaccine og coronainfektion
© BMJ

University of Oxford-forskerne bag undersøgelsen understreger, at risikoen for svære vaccinebivirkninger naturligvis ikke er ubetydelig, men håber at sammenligningen kan hjælpe vaccinetvivlere med at træffe deres beslutning på et oplyst grundlag.

Sjælden betændelse rammer oftere coronasmittede

Tilbageholdenheden steg i sommeren 2021 efter det amerikanske Center for Disease Control registrerede en stigning i tilfælde af en potentielt dødelige betændelse i hjertemusklen efter andet vaccinestik med en mRNA-vaccine.

Betændelsen rammer oftere yngre, mandlige vaccinemodtagere i aldersgruppen 12-17 år.

VIDEO: Sådan opstår hjertemuskelbetændelse

Video

Men en undersøgelse af godt 1,7 millioner israelere viser, at COVID-19 også for hjertemuskelbetændelse – eller myokarditis – er farligere end en vaccine.

Undersøgelsen viser, at risikoen for betændelse i hjertemuskulaturen er fire gange højere hos de, der bliver smittet med coronavirus.

Statistikken viste:

  • 2,7 ekstra tilfælde for hver 100.000 vaccinerede
  • 11 ekstra tilfælde for hver 100.000 coronasmittede

I en separat undersøgelse fra USA har forskere observeret tilfældene af myokarditis specifikt hos mænd i alderen 12-17 under pandemiens første 12 måneder og sammenlignet med antal tilfælde efter vaccinationsprogrammet. Forskerne fandt 450 tilfælde pr. million smittede, sammenlignet med 77 tilfælde pr. million færdigvaccinerede.

Vaccinerede går fri af senfølger

Forekomsten af både blodpropper og hjertemuskelbetændelse er heldigvis relativt lav for både vaccinerede og smittede.

Men i kategorien svære bivirkninger og senfølger er der væsentlige forskelle.

Resultaterne fra den store undersøgelse af den israelske befolkning viste fx at COVID-19 for hver 100.000 patienter medfører 125 og 166 ekstra tilfælde af nyreskader og hjerteflimmer. Samme følgevirkninger er ikke registreret hos vaccinerede.

GRAFIK: Se det fulde overblik fra undersøgelsen her

Sammenligning af bivirkninger med vaccine og infektion

Grafikken viser antallet af ekstra tilfælde af forskellige sygdomme efter smitte eller vaccination. Kun for hævede lymfekirtler, helvedesild og blindtarmsbetændelse er vacciner værre.

Samtidig er der kun registreret enkeltstående tilfælde af mere harmløse senfølger som tab af smags- og lugtesans efter vaccination, som ellers rammer ca. 20-40 procent af COVID-19-smittede.

Tværtimod tyder et vaccinestik på at kunne lette senfølgerne hos godt halvdelen af tidligere smittede.

På ét punkt lader den naturlige smitte til at have en fordel. Forskning har vist, at forudgående smitte med SARS-CoV-2 beskytter bedre mod at blive smittet igen med delta-varianten, end et prik med Pfizer-vaccinen gør.

Men undersøgelsen af 2,5 millioner israelere viste samtidig, at vaccinemodtageren udover stort set at slippe for senfølger også er effektivt beskyttet mod at dø af en efterfølgende COVID-19-infektion.