Shutterstock

De første resultater fra virkeligheden: Vaccinerne smadrer corona

Coronavaccinerne minimerer ikke alene risikoen for at dø af COVID-19, de bremser også smitten. Det viser de første tal på vaccinernes effekt i den virkelige verden.

Mens vaccinationsprogrammer mod coronavirus ruller ud, venter verdens befolkning på svar på nogle af de sidste store spørgsmål:

Fjerner vaccinerne smitten helt? Eller reducerer de blot sygdommens sværhedsgrad?

Nu viser de første resultater fra Israel, der overvejende bruger Pfizer og BioNTechs vaccine, at svaret på begge spørgsmål er ja.

Dermed maner vaccinerne skrækscenarier til jorden og baner effektivt vejen mod et smittefrit samfund uden restriktioner.

I Israel forventer myndighederne, at de opnår flokimmunitet allerede i marts.

Virus preller af på vaccinerede

Israel har siden december aggressivt vaccineret sin befolkning og er det land i verden, der er længst fremme i udrulningen. Samtidig har Pfizer fået adgang til israelernes anonymiserede sundhedsdata.

Graf over andelen af vaccinedoser pr. 100 indbyggere

Grafen viser antallet af vaccinedoser pr. 100 indbyggere i forskellige lande fra 17. januar, hvor de første israelere havde fået begge vaccinestik og en uge til at opbygge antistoffer. Flokimmunitet forventes at kunne ses, når ca. 60 procent af befolkningen – i Israels tilfælde ved 120 doser pr. 100 indbyggere – er fuldt vaccineret.

© Our World In Data

Med over en tredjedel af befolkningen fuldt vaccineret begynder de første resultater at melde sig.

Særligt én rapport (delt af en israelsk journalist på Twitter) har vakt opsigt. Den er endnu ikke fagfællebedømt og udført som et samarbejde mellem de israelske sundhedsmyndigheder og Pfizer.

Rapporten viser, at risikoen for overhovedet at blive inficeret med coronavirus efter to vaccinestik er reduceret kraftigt.

Før mente man, at de to indsprøjtninger ville forhindre sygdommen COVID-19 i at udvikle sig, men ikke selve infektionen.

Frygten var derfor, at vaccinerede ville kunne blive smittet og smitte videre uden at vise symptomer. Men det ser ikke ud til, at blive et problem.

Undersøgelsen blev foretaget fra 17. januar til 6. februar, da 27,4 procent af den israelske befolkning over 15 var vaccineret og hvor varianten B117 udgjorde fire ud af fem smittetilfælde.

Ét vaccinestik reducerer coronarisikoen kraftigt

Undersøgelsen er endnu ikke fagfællebedømt, og uafhængige forskere skal gennemgå data, før konklusionerne står helt klart. Fx er fuldt vaccinerede israelere ikke tvunget til at lade sig teste lige så hyppigt som uvaccinerede. Enkelte vaccinerede, der siden er blevet smittet uden at vise symptomer, kan derfor være undladt i undersøgelsen.

Hvis resultaterne holder stik, kan Israel formentlig se effekten af deres flokimmunitet i løbet af marts, når mere end 60 procent af befolkningen er vaccineret.

En anden undersøgelse fra en af Israels nationale sundhedsforsikringer viser tilmed, at risikoen for at blive alvorligt syg af COVID-19 dykker med over 92 procent allerede efter første stik. Men det er også resultater, der endnu ikke er fagfællebedømt endnu.

En tidlig undersøgelse af AstraZenecas vaccine har vist, at én dosis reducerer risikoen for at blive smittet med 67 procent.