Hvordan smitter forkølelse?

Det kan føles let at fange en forkølelse og svært at komme af med den igen. Men hvordan smitter forkølelse egentlig?

Hvordan smitter forkølelse

Forkølelse kan skyldes over 200 forskellige virus, der alle giver de samme symptomer. Forkølelse smitter, når virus overføres fra en syg persons øvre luftveje gennem snot eller et nys til en anden persons slimhinder i næsen, munden eller øjnene.

Forkølelse smitter på tre måder:

  1. Gennem luften, når viruspartikler ved et nys spredes i små dråber, som indåndes eller på anden måde overføres til en anden person på op til to meters afstand.

  2. Ved direkte kontakt, når fx en syg person, der har viruspartikler på hænderne efter at have tørret næsen, giver hånd til en rask person, som gnider sig i øjnene.

  3. Ved indirekte kontakt, når viruspartikler på fx et dørhåndtag berøres. Virus er dog ret skrøbelige og er kun smittefarlige i en til to timer uden for kroppen.

Forkølelse er det rene (næse)vand i sammenligning

En forholdsvis harmløs forkølelse er intet at regne mod de gamle sygdomme såsom pest, spansk syge og spedalskhed.