Shutterstock
Antibiotika, bakterier, antibiotikaresistent

Forskere slår alarm: Antibiotikaresistens er ude af kontrol

Omkring 3.500 mennesker dør dagligt af antibiotikaresistente infektioner. Forskere ser det som en faretruende trussel mod den globale folkesundhed.

Antibiotika er medicin, der bruges til at behandle infektioner, som er forårsaget af bakterier, men hvis antibiotika som fx penicillin anvendes i overdreven grad, kan bakterier udvikle resistens. Det medfører, at infektioner, der ellers betragtes som harmløse, kan blive dødelige.

Forskere ved University of Washington har nu samlet data om antibiotikaresistens fra over 200 lande i verden og analyseret dem i den mest omfattende undersøgelse af sin art.

Ifølge undersøgelsen er bakterier, som er resistente mod vores antibiotika, nu blevet en lige så stor trussel mod den globale folkesundhed som malaria og aids.

Børn er særlig udsatte

Mindst 1,2 millioner mennesker på verdensplan døde af antibiotikaresistente infektioner i 2019. Det svarer til 3.500 daglige dødsfald.

Resistente bakterier kan være dødbringende for mennesker i alle aldre, men børn er særlig udsatte.

Forskerne skønner, at hvert femte dødsfald blandt børn under fem år skyldes infektioner, der tidligere kunne behandles med antibiotika.

Situationen er alvorlig, men der er håb

Undersøgelsen indebærer et opråb til omverdenen med anvisninger til akut handling fra politikere, sundhedspersonale og videnskabsfolk.

Forskernes anbefalinger går på en mere tilbageholdende anvendelse af de antibiotika, vi har, øget bevågenhed omkring trusselsbilledet og ikke mindst flere midler til forskning.

Der er imidlertid håb at hente til trods for situationens alvor.

Hvor traditionelle metoder til udvikling af nye antibiotika har taget op mod 15 år og kostet enorme summer, har de seneste års fremskridt inden for kunstig intelligens medvirket til en betydelig acceleration af processen.

Et forskerhold ved Columbia University er fx lykkedes med at identificere hele 20 nye kandidater til fremtidens antibiotika på kun 48 dage.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, anslår, at antallet af globale dødsfald grundet antibiotikaresistens kan vokse til ti millioner årligt i 2050, hvis ikke der kommer tilstrækkelig handling.