Eye of Science/SPL
Immunforsvaret Cytokinstorm

Hvad er en cytokinstorm?

Jeg har læst, at immunforsvaret kan være farligere end en sygdom, når det udløser en såkaldt cytokinstorm – men hvad er det, og hvad er årsagen?

Immunforsvaret kan indimellem reagere så voldsomt, at det er en større trussel mod patienten end den sygdom, det bekæmper.

Og et af de farligste eksempler på et overaktivt immunforsvar er fænomenet cytokinstorm.

Cytokiner er en gruppe signalproteiner, kroppen frigiver som en del af immunforsvaret. Cytokinerne aktiverer bl.a. forskellige typer af hvide blodlegemer og forårsager nogle af symptomerne ved sygdom, fx feber.

En cytokinstorm bliver udløst, når immunforsvaret overreagerer og frigiver for store mængder cytokiner, hvilket forårsager en selvforstærkende reaktion, der kan komme ud af kontrol. Nogle af de celler, som cytokinerne aktiverer, producerer nemlig selv flere cytokiner.

De mange cytokiner kan forårsage så voldsom en inflammation, dvs. betændelse, at kroppen går i chok, eller organer sætter ud; fx kan nyrerne lukke ned, eller leveren kan holde op med at virke, så det i sidste ende koster patienten livet.

Løbsk immunforsvar kan dræbe

En selvforstærkende overproduktion af signalstoffet cytokiner kan være dødbringende.

Cytokinstorm forsvar spotter virus
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Forsvar spotter virus

Hvide blodlegemer som makrofager og monocytter er kroppens første forsvarslinje. De spotter virus og begynder kampen mod infektionen ved bl.a. at frigive cytokiner.

Cytokinstorm celler forstærker reaktion
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Celler forstærker reaktion

Cytokinerne signalerer til det øvrige immunforsvar, at et angreb er i gang. Flere immunceller bliver aktiveret og producerer yderligere cytokiner. En sund krop kan regulere mængderne.

Cytokinstorm cytokiner inflammerer
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Cytokiner inflammerer

Hos nogle patienter løber reaktionen løbsk og ender i en såkaldt cytokinstorm. Cytokinerne kan skabe så voldsom en inflammation i kroppen, at stormen bliver dødbringende.

Tilfælde af cytokinstorm er særligt hyppige i forbindelse med luftvejsinfektioner forårsaget af coronavirus såsom covid-19 og influenza.

Faktisk var influenzapandemien, den spanske syge, der hærgede kloden fra 1918 til 1920, den første kendte sygdom, hvor cytokinstorm var medvirkende til de høje dødstal.

Helt galt gik det under den anden bølge i september 1918, hvor hver 40. smittede døde.

For at undersøge, om cytokinstorm kunne være en del af forklaringen, smittede forskere i 2005 med vilje en gruppe makakaber med den spanske syge.

Resultaterne var entydige: Abernes immunforsvar gik over gevind, og de døde efter få dage.