NIAD
Coronavirus efterlader immunitet

Kan du blive smittet med coronavirus to gange – eller er du immun?

Du bliver smittet, du bliver syg, du bliver rask. Du er blevet immun. Nogle virusser smækker døren efter sig for altid. For andre er din krop igen et besøg værd efter mindre end et år. Illustreret Videnskab dykker ned i, hvilken en type immunitet, coronavirus efterlader.

Kan du få coronavirus to gange?

Graden af immunitet efter smitte med coronavirus har været genstand for meget forskning siden pandemiens udbrud i foråret 2020.

I begyndelsen pegede resultater på, at man sjældent blev smittet med coronavirus to gange, men i takt med pandemiens udvikling tyder meget på, at immunitet efter smitte skal tælles i måneder.

Ifølge en undersøgelse fra La Jolla Institute i USA er 95 procent er immune over for coronavirus i fem-otte måneder efter deres første symptomer. Forskning publiceret i Science Immunology drager lignende konklusion og anslår, at immunitet varer i mindst otte måneder.

I en undersøgelse i tidsskriftet The Lancet estimeres det ud fra modeller, at immunitet kan vare helt op til 17 måneder. Men heri er risikoen for mutationer ikke taget i betragtning, og nye corona-varianter er en stor joker i spørgsmålet om immunitet.

Engelsk forskning peger fx på, at smitte med tidligere varianter ikke giver samme beskyttelse mod delta-varianten.

Alder svækker immunforsvaret

En af de store faktorer inden for immunitet er alder, da vores immunforsvar svækkes, når vi bliver ældre.

I en dansk undersøgelse analyserede forskere 10 millioner PCR-tests, hvilket netop afslørede aldersrelaterede forskelle for immunitet efter smitte med coronavirus.

Folk under 65 år havde en beskyttelse mod smitte på 80 procent i mindst seks måneder, mens dem, der var over 65 år, kun havde en beskyttelse på 47 procent.

Derfor påpeger forskerne, at det er nødvendig at blive vaccineret selv om, man tidligere er smittet, da det kan give immuniteten et boost.

Påvirker sygdomsgraden immunitet?

Et svært sygdomsforløb med coronavirus er flere gange kædet sammen med en stærkere immunrespons.

I en undersøgelse publiceret i tidsskriftet Science Advances havde folk, der tidligere havde været indlagt med coronavirus, flere antistoffer sammenlignet med dem, der havde haft et mildt forløb.

Samme resultater er gældende i en undersøgelse publiceret i tidsskriftet Cell i oktober 2020.

Det betyder dog ikke, at folk med et mildt forløb eller et forløb helt uden symptomer ikke har en grad af immunitet.

Noget forskning, herunder en nylig undersøgelse i The Journal of Internal Medicine, peger endda på, at immuniteten er ligeså god ved et mildt forløb som ved et svært.

Om graden og varigheden af immunitet hænger sammen med, hvor syg man blev af coronavirus, er derfor ikke endeligt konkluderet.

Forskere understreger da også, at det kan være svært at komme med et entydigt svar, da immunitet simpelthen også varierer fra person til person.

Immunforsvaret nedkæmper coronavirus
© Shutterstock

KORT FORTALT: Forstå immunitet