Shutterstock

Kloakkerne sladrer om det næste coronaudbrud

Mange lande tester for tiden et hav af borgere i mere eller mindre interimistiske klinikker. Men måske gemmer en glimrende testfacilitet sig allerede i kloakkerne under vores byer.

Hvis coronavirussen gør comeback i en anden bølge på et tidspunkt, kan kloakkerne være det første sted, alarmen lyder.

Det er konklusionen på et forsøg præsenteret i en ikke peer-reviewed undersøgelse fra Paris, hvor forskere fandt spor efter arvemateriale – RNA – fra coronavirus i prøver fra kloakvand.

Prøverne røbede, hvordan corona-koncentrationen i spildevandet steg i et mønster, der stemte godt overens med virkelighedens registrerede smittetilfælde.

Samtidig fandt undersøgelsen RNA fra coronavirus i spildevandet, flere dage før de første dødsfald i Paris viste sig. Det giver forskerne håb om at kunne bruge spildevandsmålinger som et tidligt advarselssystem.

Smittetal kunne aflæses i kloak

Undersøgelser har tidligere bevist, at rester af RNA fra coronavirus kan spores i spildevand, men den nye undersøgelse demonstrerer en afgørende ny metode at udnytte sporingen på.

Henover en måned undersøgte forskerne to gange om ugen prøver fra fem lokationer i Paris. Koncentrationen af coronavirus i prøverne blev undersøgt med en såkaldt PCR-test.

PCR-test bruges til at teste podninger fra mennesker ved at opformere en udvalgt del af fx en virus’ RNA til mængder, som måleudstyr opfanger.

© Shutterstock

Jo højere koncentration af coronavirussen i spildevandet, jo flere var smittet.

Forskerne kunne ganske tydeligt se en stigning i koncentrationen forud for stigningen i antallet af kliniske tilfælde – samt en udfladning efter byens nedlukning.

Kloaknettet kan blive varslingssystem

Mens de eksisterende kurver over smittens udvikling er baseret på computermodeller, har kloakvandsprøverne potentiale til at give et mere retvisende billede af smitten i en epidemis tidlige fase. Og helt altafgørende opfanger kloaktestene også RNA fra smittede, der ingen symptomer viser – op mod hver fjerde.

Kloakmålingerne vil kun blive bedre i takt med, at forskerne finder ud af, præcis hvor meget RNA fra coronavirus, der bliver udskilt i afføring, og hvor stort aftryk én smittet person afsætter i en given mængde spildevand.

En lang række lande – fx Australien og Holland – arbejder aktuelt på at udvikle kloaktesten.

Hvis den viser sig effektiv, kan den have mange fordele. Prøverne fra spildevandet vil ikke bare kunne teste et bredt udsnit af befolkningen ganske diskret, de vil også kunne fastslå, hvor og hvornår et udbrud er på vej, så sundhedsmyndighederne bedre kan nå at finde og knække smittekæderne.

Forskerne regner med, at de i fremtiden vil kunne opsnappe stigninger helt ned på postnummer-niveau.

Spildevandet spreder for i øvrigt ikke coronasmitte, da virussen hurtigt bliver nedbrudt uden for kroppen og bl.a. mister den indkapsling, der gør den i stand til at inficere menneskelige celler.