Shutterstock
Kvinde ligger i seng og er blevet diagnosticeret med lungekræft.

Banebrydende teknik afslører lungekræft fire år tidligere end hidtil

En skelsættende undesøgelse, som involverer mere end 12.000 nuværende og tidligere rygere i Skotland, viser lovende resultater for fremover at kunne finde lungekræft i sygdommens tidligeste stadier.

"Du har det fint nu. Men du får nok lungekræft om nogle år." Sådan kunne én forudsigelse blandt mange lyde fra en ny banebrydende, skotsk undersøgelse.

Undersøgelsen har ét specifikt fokus: lungekræft. Og med god grund.

Sygdommen er den mest dræbende form for kræft i Skotland, hvor en fjerdedel af kræftrelaterede dødsfald skyldes lungekræft.

85 procent af patienterne i Storbritannien får først en kræft-diagnose, når sygdommen har spredt sig til andre steder i kroppen.

Men det kan en nyudviklet teknik, som er anvendt i en undersøgelse foretaget af forskere fra St. Andrew Universitet, Skotland, rode bod på, håber de skotske myndigheder.

I alt 12.208 nuværende og tidligere rygere i alderen 50-75 år har bidraget til undersøgelsen og den nye teknik, EarlyCDT, der kan afsløre kræft op til fire år tidligere end andre kliniske diagnoseteknikker.

©

Sådan finder EarlyCDT kræft før andre

Diagnoseteknikken EarlyCDT kombinerer et patenteret enzym fremstillet til blodprøver og et væld af røntgenfotografier af lungernes indre - bedre kendt som CT-scanninger.

Forskerne måler blodets niveauer af syv autoantistoffer - stoffer, der uhensigtsmæssigt bekæmper egne antigener.

Antigener er peptider, små stykker protein, som binder sig til inficerede cellers membran. Hvis antigenet kommer ind i cellen, sker der en immunreaktion, og immunsystemet sættes på arbejde.

De syv autoantistofferne ses ofte nær tumor-relaterede antigener, som i dette tilfælde er knyttet til lungekræft.

Når blodprøven blandes med specifikke enzymer, vil enzymerne i nogen grad kunne genkende visse molekyle - og dermed udpege syge kræftceller ved at skabe en kemisk reaktion. Denne teknik er som sådan ikke ny. Den hedder ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay, og er brugt siden 1966.

Det nye i denne forbindelse er enzymindholdet, som medicinalvirksomheden bag ikke vil røbe. Og så er det mængden af CT-skanninger.

Flere hyppige CT-scanninger

Blodprøverne fra forsøgspersonerne, som havde kræft, viste, at niveauerne for de syv autoantistoffer lå markant højere i forhold til de tumor-relaterede antigener. Og det giver et praj om, at noget er galt.

Hvis blodprøverne viser høje niveauer af autoantistoffer, indleder forskerne eller lægerne en række hyppige CT-scanninger. Her vil de på et tidspunkt finde tumoren - formentlig i et tidligt stadie.

Den største af sin slags

Undersøgelsens resultater er banebrydende. Og den regnes for at være verdens største undersøgelse med fokus på lungekræft.

Ud af de 12.208 skotter, var der 9.085, som fik EarlyCDT. Heraf blev 41,1 procent - svarende til 3.723 deltagere - diagnosticeret med kræft i de tidligste stadier: 1 og 2.

Det er i de stadier, hvor kræften er mindst udbredt, og hvor chancen for at bortoperere tumoren med succes derfor er størst.

De resterende 3.123 i kontrolgruppen fik ikke EarlyCDT. Og her var det kun hos 26,8 procent - eller ca. 837 deltagere - hvor man fandt lungekræft i stadie 1 og 2.

Undersøgelsen påviste også en lavere dødsrate blandt de folk, som modtog EarlyCDT sammenlignet med dem, der ikke fik taget blodprøven.

Undersøgelsen blev sponsoreret af Dundee Universitet, NHS Tayside - en region, der varetager flere aspekter af borgernes sundhed ligesom i Danmark - og er medfinansieret af Skotlands videnskabsmyndighed, Chief Scientist Office, og forsknings- og medicinalvirksomheden Oncimmune.