Kræftbehandling helbreder 94%

Immunterapi har kureret 94% af deltagerne i et eksperimentalforsøg med dødeligt syge blodkræft-patienter . ”Uhørt inden for medicinen,” siger forskeren bag.

immunterapi t celle angriber

Et amerikansk menneskeforsøg med 35 dødeligt syge leukæmipatienter har kureret 94% af forsøgsdeltagerne.

Patienterne blev behandlet med den relativt nye behandlingsform immunterapi, der styrker immunforsvaret, så kroppen selv kan slå kræftcellerne ihjel.

Immunterapi redder dødeligt syge

Bag forsøget står Fred Hutchinson Cancer Research Center i Washington, og chefforsker dr. Stanley Ridell kalder resultaterne forbløffende:

”Det er uhørt inden for medicinen (…) De fleste af patienterne i vores forsøg havde kun to til fem måneder tilbage at leve i,” siger Stanley Riddell til The Guardian.

Han påpeger, at man stadig ikke ved, om patienterne får tilbagefald, og at forsøget endnu ikke er gået igennem en videnskabelig udredning, men han er generelt optimistisk omkring behandlingsformen.

Immunterapi er en ”levende medicin”

Forsøget har gjort brug af immunterapi-formen T-celle-terapi, der er en såkaldt "levende medicin". Modsat kemobehandling retter den sig ikke mod kræftcellerne med giftig medicin og stråling.

I stedet trækker forskerne kroppens kræftbekæmpende T-celler ud af patientens immunforsvar – dyrker og kopierer de ypperste af dem i laboratoriet – og sprøjter så en hær på flere milliarder optimerede dræberceller ind i patienten igen.

T-cellerne booster dernæst immunforsvarets kamp mod canceren ved selv at opsøge og destruere kræftcellerne i kroppen.

LÆS MERE OM IMMUNTERAPI: Kroppen helbreder selv kræft

Immunterapi har stadig bivirkninger

Behandlingsformen er tidligere anvendt med held mod både fremskreden modermærkekræft og tarmkræft, men aldrig mod blodkræft med så stor succes.

Hvis forsøgsresultaterne viser sig valide, bliver næste skridt at begrænse bivirkningerne. Immunterapi kan både føre til høj feber, lavt blodtryk og i værste fald dødelig nerveforgiftning, når immunforsvaret kunstigt pumpes med ekstra dræberceller.

Immunterapi gør brug af genetisk toptunede dræberceller

Det er ikke T-celler i deres naturlige form, forskerne pumper tilbage i kroppen efter laboratoriedyrkningen. Det er gensplejsede celler udstyret med fem ekstra våben til at smadre kræften.

Læs mere i vores dybdegående artikel om immunterapi: