Wikimedia Commons

Ny hydrogel udrydder sejlivede hjernesvulster

Det er lykkedes forskere at udvikle en avanceret hydrogel, som kan udrydde glioblastom - en særlig sejlivet type hjernetumor. Hvis den nye behandling viser sig effektiv, vil den øge overlevelseschancerne markant.

Med en nyudviklet hydrogel håber forskere at kunne helbrede en type hjernetumor, der hedder glioblastom og normalt er forbundet med temmelig ringe chancer for at overleve.

Hydrogelen injiceres direkte i det operationshul, som er efterladt, når kirurgen har fjernet tumoren.

Gelen frigiver her aktive stoffer, som hjælper kroppen med at bekæmpe kræftceller, der eventuelt stadig ligger og ulmer i det omkringliggende væv.

Hvis behandlingen viser sig at være effektiv, kan den mindske behovet for kemoterapi eller stråling efter operationen og muligvis også blive anvendt mod andre genstridige kræftformer, herunder brystkræft.

Vanskelige at fjerne kirurgisk

Det, som gør glioblastom så problematisk, er, at tumorerne er vanskelige at fjerne helt ved operation, så der kan fortsat ligge kræftstamceller i vævet omkring den fjernede tumor.

I normale fald vender kræften tilbage allerede få måneder efter det kirurgiske indgreb.

Chancen for at overleve er derfor blot 25 procent efter et år, og efter fem år daler chancen for at overleve til sølle fem procent.

Udrydder tilbageblevne kræftceller

Så snart hydrogelen udfylder operationshullet, frigiver den langsomt sit indhold af nanopartikler, der trænger ind i og omprogrammerer en type immunceller, som hedder makrofager.

Normalt er det makrofagernes opgave at udrydde infektion og inflammation i kroppen. I forbindelse med kræft kan makrofagerne imidlertid ændre karakter, så de undertrykker immunsystemet og fremmer væksten af svulster i stedet for omvendt.

Ved kirurgisk fjernelse af glioblastomer opstår der inflammation, hvilket får makrofager i hobetal til at strømme til operationsområdet.

Det er så i den forbindelse, at den immun-boostende hydrogel sender sine nanopartikler efter de fejlprogrammerede makrofager med nye instrukser, så de ikke længere favoriserer kræftcellerne men angriber dem.

Effektivt i forsøg med mus

Hydrogelens nanopartikler går målrettet efter et glycoprotein, som hedder CD133 og er markør for kræft-stamceller. Samtidig indeholder nanopartiklerne et særligt antistof (CD47), som kortslutter en mekanisme, der ellers får makrofagerne til at lade kræftceller være i fred.

Foreløbig har forskerne i museforsøg påvist, hvordan hydrogelen kan få makrofagerne i det angrebne område til at udrydde de tilbageblivende stamceller, som ellers kunne have udviklet sig til nye svulster.

Næste skridt for hydrogelen er at teste, at behandlingen også virker på mennesker.