Shutterstock

Forsker: Coronavirus redder flere, end den dræber

77.000 mennesker alene i Kina kan være blevet reddet efter coronavirussets indtog og et stort dyk i luftforureningen. Den tankevækkende beregning udstiller, hvor mange farlige partikler vi normalvis indånder hver dag – også i Europa.

Den uventede bivirkning af coronavirussets hærgen på kloden, er en umiddelbar forbedring af miljøet.

Luftforureningen med den giftige gasart kvælstofdioxid over Hubei-provinsen og Norditalien er målbart nedbragt, efter at nedlukningen af samfundslivet har minimeret trafikken på vejene og fabrikkernes produktionen.

SATELLITBILLEDER – Se coronavirussets effekt på luftforureningen over Italien:

Nu har den amerikanske forsker Marshall Burke fra Stanford University beregnet, at den nedbragte miljøforurening allerede nu kan have reddet tusindvis af menneskeliv.

Burkes udregninger bygger på observationer fra sensorer i Chengdu, Shanghai, Guangzhou og Beijing, der målte niveauet af partikler mindre end 2,5 mikrometer/0,0025 millimeter – kaldet PM2.5-artikler.

Flere undersøgelser har fundet en tæt forbindelse mellem eksponering for PM2.5-partikler og for tidlig død som følge af hjerte- og lungesygdomme.

Fordi PM2.5-partikler er så små og lette, hænger de længere i luften, hvor en indånding kan trække de potentielt giftige partikler langt ned i lungernes forgreninger.

GRAFIK: 24 gange tyndere end et menneskehår – og dødbringende:

PM2,5-partikler er bare 0,0025 millimeter – eller 2,5 μm – i diameter, hvilket er 20 gange mindre end et menneskehår. De fine småpartikler sætter sig sjældent fast i eksempelvis næsen og kan dermed trænge langt ned i lungerne.

© U.S. Environmental Protection Agency

77.000 liv reddet på to måneder

Under den kinesiske karantæne i januar og februar faldt antallet af PM2,5-partikler med 15-17 mikrogram per kubikmeter i forhold til tidligere år. Det svarer til et fald på 10-30 procent sammenlignet med samme periode tidligere år. For at justere for usikkerheder satte Marshall Burke dog faldet til 10 mikrogram/m3, så hans estimater er konservative.

KORT – Luftforureningen over Kina i hhv. januar og februar 2020:

Koncentrationen af kvælstofdioxid i luften over Kina styrtdykkede i begyndelsen af 2020, men er nu på vej op på tidligere niveauer igen.

© NASA Earth Observatory/Joshua Stevens

Et tidligere studie har anslået, hvordan et fald i luftforurening påvirker dødeligheden for forskellige aldersgrupper, og ved hjælp af de tal, fandt Burke frem til det teoretiske, potentielle fald i antallet af dødsfald af partikelforurening.

Beregningerne viser, at den nedbragte forurening i månederne januar og februar kan have reddet livet for 4000 kinesiske børn under fem år og 73.000 kinesere over 70.

Det er 24 gange så mange, som er døde af coronavirus i Kina i alt.

Selvom beregningerne ikke tager højde for en række faktorer, fx hvordan luftforureningen er i borgernes hjem, og hvilken betydning karantænen har på andre facetter af samfundet, er luftforurening utvivlsomt en stor, usynlig dræber over hele verden.

I 2019 anslog European Environment Agency at PM2.5-partikler førte til en tidlig død for 412.000 europæere.