Skizofreni er mere arveligt end hidtil antaget

Det hidtil mest omfattende studie i årsagerne til skizofreni viser, at den invaliderende psykiske sygdom i 79 procent af tilfældene er genetisk betinget.

Skizofreni

79 procent af skizofrene har arvet sygdommen fra deres forældre, viser ny stor undersøgelse.

© Shutterstock

Fire ud af fem tilfælde af skizofreni kan spores til gener nedarvet fra forældrene. Det viser et ny og meget omfattende undersøgelse foretaget af forskere ved Købehavns Universitet, som netop er blevet publiceret i Biological Psychiatry.

Forskerne brugte en metode, hvor de sammenlignede enæggede og tveæggede tvillinger, og her fandt de ud af, at skizofreni i langt højere grad er tilstede hos begge tvillinger, hvis de er enæggede.

Enæggede tvillinger har 100 procent ens genanlæg, mens tveæggede har omkring 50 procent. Genetisk betingende sygdomme vil derfor oftere være til stede hos begge tvillinger, hvis de er enæggede.

Kæmpe tvilling-undersøgelse

Udfordringen med tvilling-studier er, at datagrundlaget typisk ikke er tilstrækkeligt. Mindre studier fra Sverige og Finland har allerede påvist en sammenhæng mellem skizofreni og gener.

Men i Danmark har man et omfattende register med alle tvillinger født siden 1870.

Informationer fra næsten 32.000 tvillinger født mellem 1951 og 2000 blev krydset med data fra Det Psykiatriske Centralregister, og resultatet var tydeligt. Hos 79 procent kan skizofreni spores tilbage til generne.

Skizofreni er ikke én sygdom

En af svaghederne ved at lave denne type undersøgelser er, at skizofreni ikke er én sygdom, men et symptombillede, og forskere har efterhånden identificeret flere ret forskellige symptombilleder.

Forskere har blandt andet fundet ud af, at skizofreni ofte skyldes en ubalance i dopaminsystemet. Dopamin er et signalstof i hjernen, som virker motiverende.

Men hos nogle skizofrene fungerer dopaminsystemet fint, mens det er en ubalance i andre signalstoffer, der skaber symptomerne. Og selvom symptomerne ligner hinanden, er de alligevel ret forskellige. Det gør både sygdomsbegrebet og behandlingen kompleks.

Mulighed for bedre behandling

Derfor gentog forskerne undersøgelsen, hvor de brugte et bredere psykose-spektrum - altså hvor de inkluderede personer, som har nogle af de samme symptomer, som folk med skizofreni, men ikke har fået stillet diagnosen.

Men resultatet var næsten det samme. 73 procent af tilfældene var genetisk bestemte.

Det nye forskningsresultat åbner op for, at man kan begynde at lede efter de gener, som er årsag til sygdommen, og derved bane vej for bedre behandlingsmuligheder.

Fakta om skizofreni

Mere end 21 millioner mennesker lider af skizofreni på verdensplan. Det er en alvorlig psykisk lidelse, der er karakteriseret ved tanke- og sprogforstyrrelser samt problemer med opfattelse og selvbevidsthed. 1 ud af 2 modtager ikke tilstrækkelig behandling for lidelsen.