Shutterstock
Patienter på indisk hospital

Sort svamp fortærer Indiens COVID-patienter

Mukormykose – infektioner med sort svamp – er eksploderet hos corona-patienter i Indien. Svampen inficerer øjne, næse og hjerne og dræber 46% af de inficerede på få dage. ADVARSEL: Ubehageligt billede i artiklen.

Tusinder af COVID-19-patienter i Indien får fjernet øjne, næse eller kæbeknogler i et desperat sidste forsøg på at redde dem fra den visse død.

Årsagen er mukormykose – infektioner med såkaldt sort svamp, der i øjeblikket plager det i forvejen hårdt prøvede indiske sundhedsvæsen.

Når en patient bliver inficeret, opstår der feber og hovedpine, ansigtet hæver op og næse og bihuler stopper til eller bløder. Imens breder sorte plamager sig hurtigt på næseryggen og i ganen.

46 procent er døde inden for få dage.

Sort svamp findes over alt i luften

Den normalt sjældne svampeinfektion skyldes såkaldt hovedskimmel, der primært findes i jord men også i materiale i forrådnelse, såsom frugter, planter og dyreafføring.

Sort svamp i kompostdynge

Hovedskimmels svampesporer spreder sig i luften, hvorfra de kan nå svælget og luftvejene. De kan også inficere et åbent sår.

© Thiedbold / Wikimedia Commons

Hovedskimmel findes som svampesporer alle vegne og er stort set umulige at undgå. Men primært diabetikere og personer med nedsat immunforsvar er i farezonen for at blive syge af mødet.

Hvis det sker, kan sporerne sætte sig i bihulerne og sprede sig til næsen, øjnene, munden og i værste fald hjernen. På sin vej gennem kroppen nedbryder svampen vævet og medfører synstab og i sidste ende død.

Derfor er læger ofte tvunget til kirurgisk at fjerne dele af ansigtet.

COVID-19 og dræbersvamp arbejder sammen

Sygdomsbilledet er det samme for de fleste indiske patienter: Et par uger efter behandling for COVID-19 vender de – 80 pct. er diabetespatienter, typiske yngre – tilbage med symptomer på en svampeinfektion i ansigtet.

Advarsel: Ubehageligt billede!

Sort svamp i ansigtet

En patient er tydeligt mærket efter at være kommet sig ovenpå en infektion med sort svamp.

© Ran Yuping et al. / Wikimedia Commons

8848 indere er blevet ramt, og stigningen har været eksplosiv. I normale år bliver kun omkring 20 ramt.

Årsagen til den pludselige stigning er ukendt, men to faktorer kan være i spil:

  • I 76,3 pct. af tilfældene har COVID-patienterne fået binyrebarkhormon. Steroiderne hæmmer COVID-19-infektionen i lungerne ved at nedjustere amokløbet i patienternes immunforsvar. Men netop det giver samtidig sort svamp frit spil til at inficere.
  • Overfor Al-Jazeera lufter nogle læger mistanken om, at uhumske iltapparater på hospitalerne kan være kilden til infektionerne. Sæsonvariationer i svampesporernes udbredelse kan muligvis forklare, hvorfor udbruddet sker nu.

Hvis mukormykose bliver opdaget i tide, kan det behandles med svampedræbende medicin.

Sort svamp smitter ikke mellem mennesker.