Shutterstock

Undersøgelse trukket tilbage: Forsøg med Trumps coronacocktail begynder igen

En malaria-pille er på kort tid både blevet udråbt som mulig mirakelbehandling og forbundet med livsfarligt kvaksalveri i kampen mod coronavirus. Nu jagter forskere på ny sandheden om det omdiskuterede præparat.

Efter ugers ophedet debat begynder forsøg med det omdiskuterede præparat hydroxyklorokin som corona-medicin igen. Det sker efter en undersøgelse i det medicinske tidsskrift The Lancet er blevet trukket tilbage.

Illustreret Videnskab skrev tidligere om undersøgelsen, der mente at kunne dokumentere en overdødelighed blandt COVID-19-patienter, som blev behandlet med præparatet.

Tilbagetrækningen sker, fordi forskerne bag ikke længere kan stå inde for undersøgelsens sandfærdighed.

Debatten raser om malariapille

Hydroxyklorokin er oprindeligt udviklet til at forebygge malaria og bruges i dag mod gigt- og hudsygdomme. Flere læger har foreslået præparatet som behandling mod COVID-19, hvilket siden er blevet bakket op af fx Donald Trump, der endda har behandlet sig selv med medicinen.

Mange forsøg med malariapillen blev dog sat i bero sidst i maj, da The Lancets metaanalyse af 96.000 COVID-19-patienters sygdomsforløb konkluderede, at præparatet medførte en overdødelighed. Undersøgelsen viste, at hver fjerde patient under behandling med hydroxyklorokin døde, mod kun 11 procent af patienter, der modtog anden behandling.

Resultatet mødte kritik, og The Lancet iværksatte derfor en ekstraordinær fagfællebedømmelse, som dog hurtigt blev droppet, da firmaet Surgisphere, der leverede data til undersøgelsen, af hensyn til patienternes fortrolighed nægtede adgang til datasættene. Dermed kunne tre af undersøgelsens fire forskere – den fjerde er Surgispheres direktør – ikke længere stå inde for kvaliteten af tallene og trak udgivelsen tilbage.

Hydroxyklorokinforsøg begynder igen

Indtil nu har forskere ikke kunnet bevise hverken malariapillens gavnlige eller skadelige effekt mod coronavirus.

Derfor begynder blandt andre World Health Organization igen forsøg med hydroxyklorokin.

WHO: Ingen tegn på fare i forsøg

De seneste resultater antyder, at hydroxyklorokin næppe er en mirakelkur. En endnu ikke fagfællebedømt undersøgelse viser fx at dødeligheden blandt patienter, der får hydroxyklorokin, ligger på niveau med patienter, der får anden behandling.

En anden undersøgelse kunne ikke finde beviser på, at malariamedicinen skulle forebygge smitte med coronavirus – som Donald Trump ellers har hævdet.