Mennesket

Mennesket er en dyreart, som tilhører arten Homo sapiens. Det moderne menneske, som vi tilhører, adskiller sig på flere punkter fra de nært beslægtede menneskeaber. Et iøjnefaldende punkt er, at vi ikke har pels, går på to ben, har et avanceret sprog og lever i et højtudviklet samfund, hvor det materielle spiller en væsentlig rolle. På trods af dette viser forskningen, at forskellen på chimpansens og menneskets DNA kun udgør 1 procent. Læs mere om menneskets fysik og sind i vores mange artikler om alt fra blodtyper og immunforsvar til mareridt og narcissister.

Menneskets forhistorie

Det anslås, at de første mennesker på jorden levede i Afrika for mindst 7 millioner år siden. For 2 millioner år siden bliver disse mennesker i stand at bruge mere avancerede redskaber, hvorfor vi kalder dem Homo ergaster (det arbejdsomme menneske). For 1,8 millioner år siden udvandrer disse Homo ergaster imidlertid til Europa og Asien, hvilket giver dem navnet Homo erectus (det opretstående menneske). Tegn på arten Homo sapiens, som det moderne menneske tilhører, menes derimod blot at kunne spores cirka 100.000 år tilbage, hvilket ikke er meget i evolutionær sammenhæng. Homo sapiens menes at have holdt til i Østafrika, hvor arten klarer sig rigtig godt, inden den udvandrer til resten af verden og udkonkurrerer de tidligere arter, som årene går.

Den moderne udvikling

Da det moderne menneske (Homo sapiens) for cirka 30.000 år siden blev den eneste menneskeart, begyndte det også at gå stærkt med den kulturelle- såvel som anatomiske udvikling. Det kan blandt andet ses ved, at mennesker i dag har en tendens til at blive højere og mere spinkle, end det tidligere var tilfældet.

Evolutionen går baglæns

©