Får børn deres forældre til at ældes hurtigere?

Jeg føler mig ti år ældre, end da jeg fik et barn for to år siden. Er det ren indbildning, eller ældes forældrekroppen hurtigere?

© Shutterstock

Søvnløse nætter, utallige bekymringer og skrigende unger gør forældrerollen ekstremt krævende og udmattende. Derfor er det måske ikke så overraskende, at småbørn accelererer aldringsprocessen – i hvert fald i mødre.

En god indikator for, hvor hurtigt kroppen ældes, findes i vores dna – eller rettere i enderne af vores kromosomer. Her sidder de såkaldte telomerer, som ikke indeholder gener, men sørger for, at dna bliver kopieret korrekt, hver gang en celle deler sig.

Efter hver celledeling bliver telomererne forkortet. Når de er tilstrækkeligt korte, dør cellerne, og alderdomstegn dukker op. Korte telomerer er for eksempel forbundet med grå hår og rynker.

Alderen trykker mødre

Forskere fra George Mason University i USA har målt telomer-længden i næsten 2000 kvinder i alderen 20-44 år.

Kvinderne fik udtaget blodprøver, hvorefter længden af telomerer i de hvide blodceller blev målt. Resultatet viste, at mødre i gennemsnit havde 4,2 pct. kortere telomerer end kvinder uden børn, selv efter at der var taget højde for faktorer som alder, vægt, etnicitet og indkomst.

I takt med at vi ældes, bliver telomererne 9-10 basepar kortere hvert år. Da kvinder med børn i gennemsnit har 116 færre basepar end kvinder uden børn, er deres telomerer er forkortet med det, der svarer til 11 års cellealdring.

11 år – så meget fremskyndes cellernes aldring hos mødre sammenlignet med cellerne hos barnløse kvinder.