Shutterstock

Bekymrende social trend i Japan har ramt Europa

Ensomhed og social selv-isolation har i årtier været under stigning i Japan, men tendensen har ramt resten af verden inklusiv Europa hårdt ovenpå corona-pandemien.

Selvvalgt isolation fra social kontakt med venner og familie har i årtier med øget urbanisering, online-muligheder og stagnerende vækst været et stigende problem i Japan under betegnelsen ’hikikomori’.

Over en halv million ud af i alt 126 millioner japanere er i dag ramt af hikikomori-syndromet med få tætte venner og et begrænset antal sociale interaktioner.

Tendensen med at lukke sig inde for sig selv er blevet et globalt begreb også blandt børn og unge, viser ny forskning fra to psykologi-professorer publiceret hos USA’s Nationale Medicinbibliotek.

Ingen kontakt med nogen

Hikikomori er defineret ved at trække sig tilbage i hjemmet eller på sit værelse uden nævneværdig social kontakt, hvilket kan vare mellem seks måneder og op til mange år.

På ugebasis bliver to til tre ture ud af huset med social kontakt kategoriseret som milde tilfælde. I alvorlige tilfælde er der ingen social kontakt – selv ikke i samboende familier, hvor et medlem af familien ikke ønsker at forlade sit værelse og derfor har minimal kontakt med de andre.

Isolering i flere år

Japansk hikikomori-forskning fra 2016 estimerede, at 541,000 japanere var omfattet af syndromet.

Forskningen har vist, at cirka 75 procent har isoleret sig hjemme i mere end et år, hvoraf halvdelen har været det i mere end syv år.

Stikprøver blandt de selvisolerede har vist en høj grad af ensomhed, små sociale netværk og en betragtelig grad af fysiologiske eller psykologiske problemer som eksempelvis social angst, der afstedkommer og styrker den sociale selvudelukkelse.

Hikikomori rammer EU

Med corona-pandemien som en global social lukkemekanisme har hikikomori-lignende tilstande også ramt Europa og andre verdensdele.

Fem år gammel EU-forskning har vist, at 75 millioner europæiske voksne – svarende til 20 procent – ser familie eller venner maksimalt én gang om måneden, mens otte procent ofte følte sig ensomme.

Nyere forskning under coronapandemiens første måneder i 2020 viser, at det nu var 25 procent af EU-befolkningen på i alt 447 millioner inklusiv børn og unge, der ofte følte sig ensomme.

Børn og unge boomer

Alene blandt børn og unge er ensomhedsfølelsen under begyndelsen på corona-tiden firdoblet i forhold til en lignende undersøgelse fra 2016.

Set over hele EU var Frankrig den triste topscorer med 31,6 procent af befolkningen, der ofte gik med en ensomhedsfølelse under de indledende coronamåneder.

I kølvandet på udviklingen med ensomhed og selvisolering har EU nedsat flere arbejdsgrupper og opsamlet forskningsrapporter omhandlende ensomhed, som du kan finde på dette link.