Shutterstock
Bliver man hurtigere beruset af champagne end af anden vin

Bliver man hurtigere beruset af champagne end af anden vin?

Champagne gør faktisk én mere og hurtigere beruset end vin med samme alkoholindhold. Det har britiske læger påvist i en undersøgelse fra 2003, hvor 12 forsøgspersoner skulle drikke en halv flaske champagne med eller uden bobler på 20 minutter. Hos de forsøgspersoner, der drak den almindelige, boblende champagne, steg promillen lidt hurtigere end hos dem, der drak champagne, som havde været en tur i blenderen for at fjerne boblerne. Forskellen svarede i begyndelsen til effekten af et ekstra glas, men efter 20 minutter havde alle forsøgspersonerne den samme promille.

Lægerne forsøgte også at måle, hvordan alkoholen påvirkede forsøgspersonerne, og her var der markante forskelle. Champagne med bobler forlængede reaktionstiden væsentligt mere end afgasset champagne, og den forskel holdt sig i mindst en time. Boblerne gjorde det også sværere for forsøgspersonerne at håndtere en computermus og at opfatte de ting, de så. Man ved ikke præcis, hvorfor boblerne øger alkoholeffekten, men lægerne tror, at boblernes kuldioxid påvirker tarmen, så alkoholen optages hurtigere.