Shutterstock
Klog

De her to befolkningsgrupper mener selv, de er klogest

Den ene bekræftede alle fordommene. Den anden var overraskende for forsker bag undersøgelsen.

De fleste af os kender nok til de to modpoler på selvtillidsskalaen.

Den selvsikre type med stor tro på egne evner i den ene ende - og den tøvende, usikre i den anden ende.

Mens den selvsikre ofte formår at overbevise sig selv og andre om, at vedkommende er højt begavet og god til det meste, kan folk med lavere selvværd som bekendt sagtens være bedre begavet objektivt set - uden at skilte med det eller selv tro på det.

Nu har en cypriotisk forsker sat sig for at afsløre, hvordan landet ligger: Hvem har de højeste tanker om egen intelligens?

Undersøgelsen belyser både folks blik på deres egen IQ og på deres egen emotionelle intelligens, altså evnen til at sætte sig i andres sted og være god til at håndtere sine egne følelser.

Resultaterne, som overraskede forskeren bag, Vaitsa Giannouli, er udgivet i Brain and Behaviour.

To forskellige tendenser

Der indgår i alt 311 grækere i undersøgelsen. De falder under fire kategorier, nemlig yngre mænd og kvinder på under 65 år og ældre mænd og ældre kvinder på over 65 år.

Alle deltagerne gennemførte en undersøgelse af deres selvvurderede intelligens, der bl.a. omfattede en række spørgsmål om, hvordan de opfattede deres egne evner.

Derudover gennemgik de forskellige målinger med henblik på at bestemme deres intelligens. Deres arbejdshukommelse blev bl.a. målt med forskellige teknikker.

Arbejdshukommelsen er den funktion i hjernen, vi bruger, når vi fastholder forskellige indtryk, tanker og information f.eks. ord og tal i kortere tid - en funktion, som anses for at være en meget stærk indikator på intelligens.

Og undersøgelsen peger på to klare tendenser.

Mænd på under 65 år vurderede både deres IQ og emotionelle intelligens højere end kvinderne i samme alderskategori.

Det stemmer overens med resultaterne af tidligere undersøgelser på området.

Det modsatte gjorde sig dog gældende hos den ældre gruppe. Her viste det sig, at de ældre kvinder rapporterede en højere IQ og emotionel intelligens, end mændene gjorde.

Mænd på under 65 år og kvinder på over 65 år rapporterede selv at have den højeste intelligens, viser græsk undersøgelse. De gav både sig selv den højeste score på IQ og emotionel intelligens.

© Shutterstock

For alle deltagere, på tværs af aldre, gjaldt det, at jo højere, de vurderede deres IQ, jo højere vurderede de også deres emotionelle intelligens.

Ifølge undersøgelsens forfatter var der overraskende nok ikke nogen sammenhæng mellem de objektive målinger af deltagernes intelligens - i form af deres arbejdshukommelse - og deres egen opfattelse af IQ.

Undersøgelsens deltagere blev også bedt om at bedømme, hvor fysisk tiltrækkende de var.

Her gav de ældre kvinder sig selv den højeste bedømmelse fulgt af de yngre mænd, de yngre kvinder og de ældre mænd til sidst.

Ifølge undersøgelsen et muligt tegn på, at de ældre kvinder og yngre mænd havde det største selvværd