Det har markant effekt på børns indlæring, når deres forældre går fra hinanden

De negative konsekvenser viser sig allerede ugen efter, forældrene er flyttet fra hinanden.

De negative konsekvenser for børns læring, når forældrenes forhold opløses, viser sig allerede i de nationale test ugen efter, forældrene er flyttet fra hinanden, viser nyt studie.

© Shutterstock

Børn reagerer på forskellige måder, når deres forældre går fra hinanden.

Men én ting gør sig gældende for mange.

Deres indlæring bliver markant forringet.

Det viser resultaterne af to store undersøgelser, der bygger på data fra 691.287 danske børn fra 2. til 8. klassetrin.

Overraskende forklaring bag udvikling

Forskerne har set nærmere på børnenes testresultater af læseprøver i nationale test i årene 2010-2018.

Det er på baggrund af de data, at forskerne er kommet frem til, at børnene lærer mindre efter et brud i familien, end de ellers ville have gjort - og at den negative udvikling fortsætter, og tilmed bliver mere udtalt, i løbet af børnenes skolegang.

Tilmed kan forskerne bag undersøgelserne se, at den negative indlæringsspiral allerede viser sig i de nationale test ugen efter, at forældrene er flyttet fra hinanden.

Og - temmelig opsigtsvækkende, vil mange nok mene - skyldes det dalende indlæringsniveau ikke faktorer, der knytter sig til børnenes udbytte af undervisningen i klasseværelset.

Tværtimod peger forskerne på, at forklaringen findes i børnenes hjem.

Børnene med forældre, der bor hver for sig, får med andre ord mindre læringsudbytte af den tid, de bruger uden for skolen, sammenlignet med børn hvis forældre stadig er sammen.

Et bud på en forklaring kan være, at forældre, der er skilt eller gået hver til sit, bruger mere tid på praktiske gøremål og defor har mindre tid til at tage sig af for eksempel lektiehjælp sammenlignet med samboende forældre, som en tidligere undersøgelse har peget på.

Dårlig læringsspiral vokser

Et andet centralt fund i undersøgelsen er, at det største tab af læring hverken kan spores hos de 25 procent af børnene, der klarer sig bedst - eller de 25 procent, der klarer sig dårligst i de nationale test.

Det er derimod de 50 procent af børnene, der udgør midtergruppen, der i størst grad oplever de negative konsekvenser ved, at forældrene går fra hinanden.

Forskerne har specifikt set på, hvor meget børnenes gennemsnitlige testscore falder, efter deres forældre er gået hver til sit.

Allerede lige efter forældrene går fra hinanden, viser det sig, at børnenes testscore falder til 0,09 procent under niveauet, fra inden forældrene gik hver til sit.

Børnenes testscore falder gennemsnitligt yderligere til 0,16 point under niveauet to år efter og 0,21 point under niveauet fire år efter forældrenes seperation.

Undersøgelsen viser desuden, at de børn, hvis forældre går fra hinanden, typisk også klarer sig dårligere i skolen, inden forældrene går fra hinanden.

Undersøgelsen er lavet af den danske fond ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed i samarbejde med forskere fra Stockholm Universitet i Sverige, Københavns Universitet og Aarhus Universitet i Danmark og Pompeu Fabra Universitet i Spanien.

Projektet har modtaget medfinansiering fra Riksbankens Jubileumsfond i Sverige.