Din sociale status gør andre trygge

Vi mennesker vil gerne sikre en mere ligelig fordeling af ressourcer i samfundet. Men ikke så meget, at det vipper de rigeste af pinden

Hierarkier

Vi vil gerne omfordele ressourcer. Men hvis det går ud over allerede eksisterende hierarkier bliver vi utrygge.

© Shutterstock

Uanset om det gælder danske forretningsfolk eller tibetanske hyrder skal der tilsyneladende meget til, før vi mennesker ønsker at ændre på den sociale hakkeorden.

Det viser et kinesisk/amerikansk studie i spilterori, der har testet hvordan mennesker i forskellige kulturer og aldersgrupper reagerer på at fordele penge mellem fremmede.

De fattige må ikke blive de rige

Uanset kulturel baggrund var tendensen, at selvom testpersonerne gerne ville fordele en sum penge mere ligeligt mellem to anonyme personer, var de modstræbende, hvis de blev bedt om at flytte så mange penge fra den rigeste til den fattigste, at den fattige pludselig havde mest.

Det gjaldt ikke blot hos voksne. Forskerne fandt, at børn helt ned til seks år afviste at ændre på forholdet mellem hvem der var rigest og fattigst.

Stabilitet er vigtigt

Forskerne bag studiet mener, at årsagen bag modvilligheden til at ændre i rangordenen skal findes i, at ustabile hierarkier skaber utryghed i samfundet.

Konklusionen bakkes op af tidligere studier der viser, at menneskearten ikke bryder sig om at befinde sig i ustabile hierarkier.

Når vi føler os truede i forhold til vores position går bestemte hjerneprocesser i gang der minder om stress. Det aktiverer centre i hjernen, der skærper opmærksomheden og oplevelsen af smerte.

Fastholder ulighed

At mennesket trives dårligt med at udfordre den sociale rangorden, kan være med til at forklare hvorfor det, på trods af gode intentioner, er svært at ændre på ulighed i samfundet.