Drømmer man under fuld narkose?

Er narkose det samme som normal søvn, eller bliver der lukket af til de dele af hjernen, hvor vores drømme opstår?

© Shutterstock

Narkose fjerner bevidstheden og evnen til at opfatte smerte, men ikke vores drømme.

En del patienter oplever at drømme, når de er bedøvede. 10-36 pct. beretter således om at have drømt under fuld narkose. Tendensen er størst blandt unge, kvinder og patienter bedøvet med stoffet ketamin.

Men det betyder ikke, at narkose og søvn er det samme.

Søvnen varierer ikke i narkose

Forskere anser generelt søvn og narkose som to forskellige tilstande, selvom de er yderst sammenlignelige.

Begge er forbundet med bevidstløshed, ubevægelighed og manglende reaktioner på stimuleringer fra omgivelserne, ligesom begge tilstande kan byde på drømme.

Finske forskere har scannet hjernerne hos testpersoner, der enten var fuldt vågne, bedøvede eller sov, og fandt overraskende store ligheder i hjerneaktiviteten under de to bevidstløse tilstande.

Der er dog en række fundamentale forskelle på søvn og bedøvelse.

Søvn er fx opbygget af intervaller af forskellige tilstande som REM-søvn og dyb søvn – men denne variation finder ikke sted under narkose.

Fuld bedøvelse slukker naturligvis også fuldstændig for smertesignaler, hvilket ikke er tilfældet, når vi bare sover. Her kan en krampe benet eller et slag på skulderen hurtigt rive en ud af søvntilstanden.