Shutterstock

En særlig aktivitet øger din levetid

Kinesiske forskere har påvist, at personer, som sørger for at berige deres hverdag med en bestemt aktivitet, typisk lever markant længere.

Der er svimlende mange forskellige ting, vi mennesker kan gøre for at forlænge vores ophold på denne planet. For eksempel kan vi sørge for at motionere, at spise sundt, at holde igen med de våde varer og at undgå rygning, blot for at nævne nogle eksempler.

Lægevidenskaben har også flyttet grænser. Idag overlever mennesker sygdomme, som tidligere sendte folk i graven længe før, de var klar til at stemple ud.

Forskerne er selv overraskede

Men en helt speciel og meget vigtig detalje har vist sig at have større betydning for vores levetid, end vi umiddelbart går og forestiller os.

Kinesiske forskere har set nærmere på den, og de er selv overraskede over, hvor stor en rolle den spiller, når det gælder vores tid her på jorden.

Vi skal være socialt aktive

Undersøgelsen, som er udført på flere end 28.000 personer og er offentliggjort i Journal of Epidemiology & Community Health, viser helt konkret, at vores kontakt med andre har afgørende betydning.

Forskerne bag undersøgelsen observerede specifikt, at der er en direkte sammenhæng imellem, hvor socialt aktive vi er, og hvor længe vi lever.

Der findes allerede undersøgelser, som kæder det at være socialt aktiv sammen med en bedre og sundere alderdom. Men i den kinesiske undersøgelse har forskerne kigget direkte på sammenhængen imellem den generelle overlevelse, og hvor ofte folk socialiserer med andre mennesker.

Over 28.000 deltagere

Forskerne analyserede data fra i alt 28.563 voksne deltagere i den såkaldte Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey (CLHLS), som er en igangværende, prospektiv og repræsentativ undersøgelse af hjemmeboende kinesiske ældre med en gennemsnitlig alder på 89 år.

Deltagerne blev inddelt i fem grupper, alt efter hvor ofte de var socialt aktive: næsten dagligt, mindst en gang ugentligt, mindst en gang om måneden, lejlighedsvis eller aldrig.

Desuden kiggede forskerne på køn, uddannelse, civilstand, husstandsindkomst, indtag af frugt og grønt samt livsstil og helbred, da disse faktorer også spiller ind.

Markant forsinkelse af dødstidspunktet

Alle forsøgsdeltagere blev fulgt i gennemsnitligt fem år (eller indtil eventuel bortgang), og sammenligningen af social aktivitet og dødsfald afslørede tankevækkende forskelle.

Forskerne kunne tydeligt se, at hyppig social kontakt med andre førte til længere overlevelse hos ældre. Hos dem med lejlighedsvis social aktivitet blev dødeligheden udsat med 42 procent indenfor en observationsperiode på fem år. Hos dem, der var socialt aktive en gang om måneden, blev døden udsat med 48 procent. Den største dødsforsinkelse blev målt hos dem, der havde social kontakt med andre mindst en gang om ugen.

Daglig social kontakt er bedst

Forskerne observerede desuden, at når de kiggede på forlænget levetid hos de ældste af deltagerne indenfor de første fem år, spillede øget social aktivitet en særlig stor rolle. Derfor opfordrer forskerne til at gøre meget mere ud af at tilskynde gamle mennesker til at være så socialt aktive som overhovedet muligt.

Selvom forholdet imellem social aktivitet og generel overlevelse reduceredes, når de øvrige faktorer blev medregnet, var der fortsat tale om en signifikant sammenhæng. Derfor konkluderer forskerne, at social aktivitet i sig selv kan bruges til at forudsige overlevelsen blandt ældre personer.