Er det muligt at forøge sin intelligens?

Hvorfor er nogle mere intelligente end andre, og kan man forhøje sin IQ?

Hjelm med pære på dreng
© Shutterstock

Før i tiden mente man, at intelligens udelukkende var arvelig, og at man ikke kunne ændre på den, man var født med. Det er imidlertid ikke korrekt. Moderne forskning – blandt andet i enæggede tvillinger, der er vokset op i forskellige miljøer – har vist, at intelligens både afhænger af gener og miljø. Så når nogle klarer sig bedre end andre, skyldes det dels, at de har begavede forældre, dels at de er vokset op i stimulerende omgivelser. Også senere i livet kan man påvirke sin intelligens. Flere undersøgelser viser, at hvis man bruger sin hjerne – for eksempel til at lære sprog eller løse opgaver – fungerer den bedre og holder godt højere op i alderen