Shutterstock

Er menneskelig indavl skadeligt?

Er det et videnskabeligt faktum, at indavl kan føre til sygdomme og handicap, og i givet fald hvorfor?

Indavl er bestemt meget skadeligt. Når nært beslægtede mennesker får børn, er der øget risiko for, at de får problemer med arvelige sygdomme.

Indavl kan betyde misdannelser eller mentale handicap som fx indlæringsvanskeligheder. Det kan også resultere i nedsat immunforsvar.

Mennesket er født med to sæt kromosomer, som hver især rummer de samme gener, men typisk i lidt forskellige udgaver. Normalt kan naturen så at sige vælge imellem de to versioner af et bestemt gen, og det vil være de sunde gener, der bliver aktive og bestemmer afkommets udvikling. Børn af beslægtede personer vil have større sandsynlighed for at have ens versioner af et givet gen.

Jo tættere slægtskabet er, desto større er risikoen altså for, at skadelige gener videregives fra både faren og moren.

Indavl er ikke kun et problem i de enkelte familier, men også for populationen som sådan. To versioner af hvert gen giver bedre muligheder for, at vi kan omstille os til nye livsvilkår.

Den mindre genetiske variation, der er resultatet af indavl, kan fx være skæbnesvanger i forbindelse med sygdomsudbrud. De genvarianter, der kunne have bekyttet mod en nyopstået sygdom, kan være luget ud.