Et karakteristika forvandler ofte parforholdet til en dødssejler

Symptomerne har store konsekvenser for én selv, men også for den person, man er i et parforhold med.

Folk er mindre tilfredse med deres ægteskab, hvis deres partner har en særlig tilbøjelighed, viser en undersøgelse fra Singapore.

© Shutterstock

De fleste har nok - bevidst eller ubevidst - en mental liste over egenskaber og karaktertræk, der er vigtige hos en kæreste.

Og med plus-listen følger typisk også en minus-liste med træk, man klassificerer som irriterende eller nærmest ulidelige hos en partner.

Her bør de fleste af os tilføje et helt specifik træk, viser en undersøgelse begået af forskere fra Singapore og USA, der er publiceret i Journal of Personality.

Forskerne har nemlig fundet ud af, at det i vidt omgang kan ødelægge et romantisk forhold, hvis den ene part lider af såkaldt social anhedoni.

Begrebet klinger måske ikke bekendt, men mange er nok alligevel stødt på folk, der opfylder kriterierne.

Dame set igennem sløret glas
© Shutterstock

Anhedoni og depression

Social anhedoni er defineret ved, at man ikke føler nogen glæde ved at være sammen med andre. Med andre ord har man begrænset interesse for social kontakt og udviser typisk ligegyldighed overfor andre mennesker.

Forskerne ønskede med egne ord at finde ud af, hvordan tilstanden påvirker parforholdet - tidligere forskning har nemlig primært belyst konsekvenserne af social anhedoni for den enkelte, der havde symptomerne.

Begge parter var mindre tilfredse

Forskernes undersøgelse omfattede 100 nygifte, heteroseksuelle par i Singapore og blev gennemført mellem 2011 og 2013.

Forskerne indsamlede data ad tre omgange i løbet af 12 måneder. Til det formål brugte de spørgeskemaer, som alle parrene udfyldte, for at vurdere deres niveau af anhedoni, omfanget af konflikter i deres forhold og deres generelle ægteskabelige tilfredshed.

På baggrund af besvarelserne kunne forskerne se, at personer med et højere niveau af social anhedoni - altså mindre interesse for sociale interaktioner - var mindre tilfredse med deres ægteskab end andre. Det samme mønster gjorde sig ifølge forskerne gældende for deres ægtefæller.

En forklaring på ægetfællernes lave tilfredshed kan ifølge forskerne være, at personer med social anhedoni typisk optræder uengagerede i konflikter og kan have svært ved at kommunikere, hvad de føler.

Forskerne nævner flere forbehold i forhold til deres undersøgelse. Vigtigst er det at nævne risikoen ved bias, idet deres data er indsamlet ved brug af selvrapportering. Derudover er kontrolgruppen forholdsvis lille, ligesom der kun indgår heteroseksuelle par i undersøgelsen.