Shutterstock
Kvinde

Forskere: 7 simple råd kan måske forebygge demens

En række simple faktorer kan tilsyneladende minimere risikoen for at udvikle demens senere i livet, ifølge forskere bag undersøgelse.

Glemsomhed, koncentrationsbesvær, følelsesudbrud og forvirring. Demens er en alvorlig tilstand, som svækker de mentale færdigheder, og med tiden kan gøre det svært at klare sig selv.

Derfor arbejder forskerne også på at finde ud af, hvordan vi bedst forhindrer sygdommene i at gøre deres indtog i hjernen og ramme op mod 10 millioner nye mennesker hvert år.
Nu har forskere fra Brigham and Women’s Hospital i Boston, Massachusetts, fremlagt de foreløbige resultater af en undersøgelse, hvor de har fulgt flere tusinde kvinder over to årtier.

Her fremhæver de syv konkrete råd, som potentielt kan nedsætte risikoen for at udvikle den alvorlige tilstand, når du bliver gammel.

"Vi ved, at demens kan begynde i hjernen årtier før selve diagnosen. Derfor er det vigtigt, at vi lærer mere om, hvordan dine vaner, når du er midaldrende, kan få betydning for din risiko for at udvikle demens senere," forklarer Pamela Rist fra Brigham and Women’s Hospital in Boston, Massachusetts, i en pressemeddelelse.

Selve undersøgelsen bliver først præsenteret under det årlige møde for American Academy of Neurology's i april måned 2023.

Men allerede nu fremlægger forskerne flere af resultaterne, som tager afsæt i hele 13.720 amerikanske kvinder med en gennemsnitsalder på 54 år, som blev fulgt i over to årtier.

Her er de syv simple råd

Minimerede risikoen

Deltagernes sundhedsjournaler afslørede, at 1771 kvinder, eller 13 procent af deltagerne, havde fået demens 20 år efter undersøgelsens begyndelse.

For hver af de syv sundhedsfaktorer fik deltagerne en karakter på nul point for "dårligt" eller "mellemliggende" helbred og ét point for "ideelt" helbred. På den måde kunne hver deltager få en total samlet score på syv point.

Den gennemsnitlige karakter var på 4,3 point ved undersøgelsens begyndelse og 4,2 et årti efter.

Da forskerne nærstuderede tallene opdagede de, at der for hvert ekstra point, deltagerne fik, var et fald i risikoen for at udvikle demens på 6 procent - også efter forskerne justerede for faktorer som alder og uddannelsesniveau.

Én af undersøgelsens begrænsninger er, at forskerne ikke kunne udlede, præcist hvordan de enkelte faktorer, som fx rygning, påvirkede demens-risikoen senere i livet.

Desuden har undersøgelsen endnu ikke gennemgået peer review, som er en del af kvalitetssikringen af videnskabelige udgivelser.

Alligevel mener forskerne selv, at resultaterne er vigtige at videreformidle.

"Det kan være en hjælp for folk at vide, at de, fx ved at træne en halv time om dagen, eller holde deres blodtryk under kontrol, kan reducere deres risiko for demens," lyder det fra Pamela Rist fra Brigham and Women’s Hospital.