Forskere advarer: Alkohol kan ændre børns ansigtsform

Forskere kæder børns ansigtsform sammen med mødrenes alkoholindtag før og under graviditeten - og der skal ikke mange dråber til for at gøre skade, vurderer forskerne.

Alkohol under graviditet kan skade barnet.

Som gravid skal man ikke indtage meget alkohol, før det kan skade barnet. Og det gælder faktisk også i månederne op til graviditeten.

© Shutterstock

De færreste er nok i tvivl om, at graviditet og store mængder alkohol er en dårlig kombination. Flere undersøgelser har nemlig vist, at fostrenes hjerner med høj sandsynlighed vil tage skade.

Hvad de færreste måske ved, er, at selv et moderat alkoholindtag svarende til mindre end et lille glas vin eller en øl på daglig basis under graviditeten, eller i månederne op til, kan være skadeligt for barnet.

Det viser en undersøgelse foretaget af en række hollandske forskere. Men ikke nok med det.

Undersøgelsen viser nemlig også, at børns ansigter på trods af dette relativt beskedne alkoholindtag kan ændre sig fysisk som følge heraf.

Ansigtet som sundhedsspejl

Resultaterne fra ovenstående undersøgelse peger på, at børns ansigtsform kan være en indikator for deres sundhed men også for deres evne til at udvikle sig alderssvarende.

“Jeg plejer at kalde ansigtet et sundhedsspejl, fordi det reflekterer barnets generelle sundhedstilstand,” siger professor i biologi ved Erasmus Medical Centre i Holland, Gennady Roshchupkin, til netmediet EurekAlert og uddyber:

“Når fostre udsættes for alkohol, kan det få store konsekvenser for deres senere udvikling, og hvis moren drikker jævnligt, kan det resultere i FASD (foetal alcohol spectrum disorder), som kan ses i børnenes ansigter senere i livet.”

Opstoppernæse og indadvendte øjenlåg

I bestræbelserne på at finde frem til sammenhængene mellem mødrenes alkoholindtag et par måneder før samt under graviditeten og forandringerne i børnenes ansigter har forskerne blandt andet benyttet sig af kunstig intelligens.

Ændringer i ansigtsform.

Billederne viser ansigtsformerne på børn, hvis mødre har drukket alkohol henholdsvis før graviditeten (billede 1), de første tre måneder af graviditeten (2a) og under hele graviditeten (2b). Rød farve indikerer ændringerne i millimeter, hvor ansigtet synker ind, mens blå indikerer de ændringer, hvor ansigtet vokser.

© Human Reproduction Journal

Her scannede de tusindvis af hollandske børn på henholdsvis 9 og 13 år fra et omfattende børnestudie kaldet Generation R Study.

“Jo mere alkohol mødrene indtog, inden de fødte, jo tydeligere var forandringerne i de 9-åriges ansigter,” siger ph.d. Xianjing Liu, og fortsætter:

“Det drejede sig primært om opstoppernæser, korte næser, vigende hagepartier og indadvendte øjenlåg.”

Faktisk viste undersøgelsen, at gravide ikke bør indtage mere end 12 gram alkohol om ugen, hvis de skal føle sig sikre på ikke at påvirke barnets ansigtsform.

Blandt de 13-årige er sammenhængen ikke nær så tydelig, men det betyder ikke, at den prænatale eksponering for alkohol ikke har påvirket deres helbred, lyder vurderingen fra forskerne.