Forskere afslører: Dette personlighedstræk kendetegner de rigeste

Særligt et karaktertræk går igen hos velstående mennesker. Det viser en undersøgelse, der også udpeger en egenskab, som de færreste i samfundets økonomiske top besidder.

To forskere har gransket personlighederne hos rige mennesker. Det viser sig, at mange med penge på kontoen deler nogle helt specifikke karaktertræk.

© Shutterstock

I årevis har seere verden over siddet klinet til skærmen for at følge den megarige, dysfunktionelle Roy-familie i HBO’s hitserie Succession, der nu er nået til vejs ende efter fire sæsoner.

Som tilskuer sidder man tilbage med indtrykket af, at medlemmerne af den magtfulde klan er både narcissistiske og opportunistiske af natur.

Men er det en retvisende skildring af samfundets rigeste?

Det kaster to forskere fra Norge og Storbritannien lys over i en videnskabelig artikel publiceret i Financial Planning Review.

I undersøgelsen har forskerne analyseret data, som tidligere er blevet indsamlet fra i alt 3240 briter.

Den ene del af datasættet indeholdt oplysninger om deltagernes økonomi og deres demografiske kendetegn som alder, køn og uddannelsesniveau.

Heraf fremgik det, at 10,8 procent af de adspurgte tjente mere end 75.000 britiske pund om året, mens 23,7 procent havde en husstandsindkomst på mindre end 20.000 pund årligt.

Især et træk gik igen

I den anden del af datasættet var deltagerne blevet bedt om at besvare en personlighedstest baseret på den såkaldte femfaktormodel.

Femfaktormodellen er en bredt anerkendt psykoloigisk model, som bygger på fem overordnede dimensioner i personligheden, kaldet The Big Five.

Femfaktormodellen:

Modellen er baseret på fem personlighedstræk. Vi befinder os allesammen et eller andet sted på spektret for hvert træk, og vores respektive placeringer kan bruges til at forklare, hvordan vi adskiller os fra hinanden med hensyn til præferencer, adfærd og følelser.

De fem træk er:

  • Ekstraversion (indadvendt-udadvendt)
  • Neuroticisme (bekymret-rolig)
  • Åbenhed (konventionel-original)
  • Samvittighedsfuldhed (upålidelig-trofast)
  • Venlighed (irritabel-godmodig)

Mens forskernes analyse - ikke så overraskende - viste, at gruppen af rige først og fremmest var kendetegnet ved to demografiske fællestræk, nemlig en høj alder og ditto indkomst, delte de rige respondenter også en række gennemgående personlighedstræk.

Først og fremmest var et gennemgående træk hos de rigeste, at de besad en høj grad af samvittighedsfuldhed.

I den anden ende af skalaen kunne forskerne til gengæld se, at chancen for at optjene en stor formue var mindre, hvis man var neurotisk af natur.

Et mindre entydigt billede tegnede sig for de resterende tre personlighedstræk.

Udadvendte personer havde eksempelvis generelt sparsomme opsparinger, men til gengæld ejede de flere - potentielt værdifulde - genstande, måske fordi de har en større tilbøjelighed til impulskøb end andre, lyder det fra forskerne.

Ifølge forskerne er det ingen overraskelse, at samvittighedsfuldhed er det mest gennemgående karaktertræk hos samfundets rigeste.

Tidligere undersøgelser har således også koblet samvittighedsfuldhed til "næsten alle positive arbejdsresultater," bemærker forskerne.