Shutterstock
Par som kysser varandra

Forskere har fundet vigtig årsag til heteroseksuelle mænds større sexlyst

Det er helt normalt, at manden i et traditionelt parforhold oftest føler større lyst til sin kvindelige partner end omvendt.

Der er rigtig mange ting, der afgør mænds og kvinders lyst til sex med hinanden. Udseende, duft, påklædning og social status er helt klart med på listen, men der er i høj grad også nogle biologiske faktorer, som styrer showet.

En af de ting, som tilsyneladende forklarer, hvorfor mænd har større lyst til deres kvindelige partner end omvendt, er, at de producerer mere af det mandlige kønshormon testosteron. Det giver i sig selv meget god mening, da det er testosteron, som har den mandliggørende (androgeniserende) virkning på kroppens væv. Og det højere testosteronniveau virker ifølge den amerikanske forsker Juliana French som foden på speederen, når det gælder sex.

Mange faktorer involveret

Hun er assisterende professor i psykologi ved Oklahoma State University og har offentliggjort en undersøgelse af sexlyst hos par af forskelligt køn. Hendes forskning tegner et tydeligt billede af, hvordan mandens højere testosteron-niveau giver ham mere af den søde kløe.

”I parforhold med to forskellige køn har mænd en tendens til at begære deres kvindelige partner mere, end kvinden begærer manden. Eftersom der er så mange potentielle faktorer, der kan påvirke dette – lige fra hormonelle forskelle mellem kønnene til stress eller forestillinger om kønsroller afspejlet i sociale normer – var jeg interesseret i at afprøve forskellige faktorer og få en bedre forståelse for forskellen imellem kønnenes sexlyst,” siger Juliana French.

Undersøgelse af nygifte par

Sammen med sine kolleger kiggede French nærmere på en stor gruppe nygifte par. Mændenes gennemsnitsalder var 32 år, og kvindernes var 30. I begyndelsen af undersøgelsen blev begge parter bedt om at udfylde et spørgeskema med information om deres egen opfattelse af maskuline og feminine kønsroller. Alle deltagere fik ligeledes målt deres testosteronniveau ved hjælp af en spytprøve. Herefter skulle hver part i parret dagligt i 14 dage udfylde et spørgeskema lige før sengetid, hvor personen bedømte sin trang til sex med partneren samt tilkendegav tilfredshed med ægteskabet, engagement i forholdet, stressniveau og humør.

Mænd har lettere adgang til orgasmen

Ved at studere de indleverede svar kunne forskerne se, at forskellen i lyst til sex blandt parrene tildels blev styret af mængden af cirkulerende testosteron i blodet. De kiggede ligeledes på, hvordan andre faktorer spillede ind, herunder forholdet i almindelighed samt følelser. Den eneste faktor, som så entydigt forklarede, hvorfor mændene begærede kvinderne mere, var deres højere testosteronniveau.

Dog udtaler Juliana French, at det er et komplekst samspil af forskellige ting, som påvirker mænds lyst til deres kvindelige partner og kvinders lyst til deres mandlige partner.

”Vi gjorde, hvad vi kunne, for at inkludere så mange faktorer som muligt, men der er også andre faktorer, som vi kan overveje i fremtidige undersøgelser. For eksempel har kvinden i et parforhold mindre sandsynlighed for at få en orgasme, end manden har, og denne forskel kan sagtens tænkes at forklare forskellen på de to parters lyst til hinanden”, siger Juliana French.