Shutterstock

Forskere jagter opskriften på den perfekte by: Særligt én boform kobles til depression

Kurven for mental mistrivsel tager et nøk opad, hvis man bor i et særligt byområde. Og det er ikke i storbyens pulserende centrum.

Det er måske ikke så overraskende, at færre får depressioner på landet end i storbyen.

Støj, luftforurening og mangel på sollys for dem, der bor i stueetagen i byens højhuse, er bare nogle af de daglige gener, mange byboere lever med.

Måske derfor har forekomsten af depressive lidelser i byerne i tidligere undersøgelser vist sig at være hele 39 procent højere end på landet målt på tværs af ni europæiske lande og USA.

Men det er ikke alle områder i byerne, der er lige dårlige for den mentale trivsel. Tværtimod.

Sådan lyder den overraskende melding fra et hold internationale forskere fra USA, Sverige og Danmark, der har gennemtrawlet store mængder data og satellitbilleder i en undersøgelse, der er publiceret i Science Advances.

Satellitbilleder og befolkningsregistre

Forskernes mål var at finde den perfekte opskrift på en by, der både er bæredygtig - og som understøtter indbyggernes mentale trivsel bedst muligt.

I jagten på svaret brugte de maskinlæringsværktøjer til at granske satellitbilleder af alle bygninger i Danmark i perioden fra 1987-2018.

Næste skridt var at klassificere bygningerne efter højde og bygningstæthed i det pågældende område.

Dernæst krydskørte forskerne deres omfattende bunke af boligdata med individuelle boligadresser og danske sundheds- og socioøkonomiske registre.

På den måde kunne forskerne tage højde for kendte faktorer, der øger risikoen for depression, som bl.a. socioøkonomisk status eller forældre, der er diagnosticeret med psykisk sygdom.

Sociale interaktioner gavner trivslen

Resultaterne viste ingen højere forekomst af depression i tætbebyggede byområder.

Ifølge forskerne muligvis fordi indbyggere i centrum af byerne har god mulighed for at indgå i sociale netværk og interaktioner, hvilket kan gavne den mentale sundhed.

Forskerne foreslår, at man investerer i at udbygge eksisterende forstæders offentlige rum og sørger for at etablere gåvenlige kvarterer, så indbyggerne i mindre grad end i dag er afhængige af biler. Her er det et luftfoto af en australsk forstad.

© Shutterstock

Landområder ser heller ikke ud til at øge risikoen for mentale helbredsproblemer.

Den højeste risiko for depression viste sig til gengæld i forstæderne, nærmere bestemt i områder med lave, enfamilieshuse som f.eks. klassiske parcelhuskvarterer.

Forskerne peger på, at den relativt højere risiko for depression i forstæderne kan skyldes de lange bilture, som mange er afhængige af i det daglige, færre åndehuller i form af åbne offentlige rum - og en relativt lav beboertæthed, der begrænser muligheden for at støde på andre i for eksempel butikker eller på cafeer og restauranter.

Ifølge forskerne er det værd at huske på, at undersøgelsen er lavet i Danmark. Det er derfor ikke sikkert, at resultaterne kan overføres til lande med andre geografiske og kulturelle forhold.