Shutterstock

Forskere: Opdagelse gør det muligt at vende menneskers ældning

Indtil for nylig var det kun muligt at bremse ældningsprocessen. Nu har forskere fundet ud af, hvordan man kan vende cellers ældningsproces og gøre cellerne unge igen.

Forestil dig hvis du ikke længere behøvede at bruge læsebriller, fordi du fik genetableret normalt syn. Eller hvis din Alzheimers-sygdom hørte fortiden til, fordi dine beskadigede hjerneceller blev nulstillet og atter fungerede helt perfekt.

Det er i princippet, hvad vi har i udsigt ifølge udmeldinger fra en gruppe forskere, som har været helt inde i ”maskinrummet” på celler og fundet frem til en måde at vende ældningsprocessen på.

Det er forskere fra Harvard Medical School, University of Maine samt Massachusetts Institute of Technology (MIT), som har arbejdet videre på eksisterende forskning i cellers ældning.

Kunstigt foryngede stamceller

Tidligere museforsøg har vist, at hvis celler bliver tilført to specifikke proteiner (Yamanaka faktorer), kan dette konvertere færdigudviklede voksenceller til unge, ikke-specialiserede stamceller, der kan specialisere sig til at blive enhver slags celle.

Disse kunstigt foryngede stamceller kaldes for iPSCs (induced pluripotent stem cells) og kan i princippet anvendes til alle mulige terapeutiske formål som for eksempel at hjælpe en leukæmi-patient med at danne nyt blod, der ikke indeholder kræftceller. Eller de ville kunne bruges til at danne neuroner som led i behandlingen af neurologiske lidelser.

Screenede museceller for særlige molekyler

Det, som de amerikanske forskere nu har kigget nærmere på, er, om det er muligt at vende cellers ældningsproces og skrue deres biologiske ur tilbage uden at gøre cellerne så ”unge”, at de bliver potentielt kræftfremkaldende.

Til formålet screenede forskerne museceller for bestemte molekyler, som når de blev kombineret på forskellig måde, var i stand til at vende cellernes ældningsproces og altså gøre cellerne yngre.

Seks forskellige kemiske cocktails

Det lykkedes dem at identificere seks forskellige kemiske cocktails, som på mindre end en uge kunne vende cellers ældning. Deres forskning, som har titlen ”Chemically induced reprogramming to reverse cellular aging”, er offentliggjort i tidsskriftet Aging.

Forskerne siger, at deres opdagelse har potentialet til at revolutionere kampen mod alderdom, aldersrelaterede sygdomme og skader og gøre det muligt at forynge hele kroppen.

Tidligere var det kun muligt at ændre cellers ældningsproces ved at anvende genterapi, som er meget kostbart og samtidigt behæftet med en vis risiko, fordi man tilfører kroppen genetisk manipuleret materiale.

Yngre med en enkelt pille

”Indtil for ganske nylig var vi kun i stand til at bremse ældningsprocessen. Med den nye indsigt har vi mulighed for ligefrem at vende den”, forklarer David A. Sinclair, som er professor ved Department of Genetics ved Harvard Medical School og står i spidsen for den nye forskning.

Inden deres opdagelse føres over på mennesker skal de seks forskellige kemikalie-cocktails afprøves på pattedyr for at sørge for, at de er sikre at anvende på mennesker. De kemiske stoffer er blandt kendt fra blandt andet lægemidler men har altså nogle helt specifikke egenskaber i forbindelse med cellers ældningsproces - især når stofferne kombineres.

”Med denne nye viden har vi potentielt mulighed for at vende ældningsprocessen med en enkelt pille og kan udrette alt lige fra at forbedre synet til effektivt at behandle en lang række aldersbetingede sygdomme”, siger David A. Sinclair.