Shutterstock

Forskerne udpeger den klogeste generation

Hvilken generation har den højeste IQ? Eller det største klimaaftryk? Videnskaben har sat generationerne op mod hinanden i en række discipliner – og du slår dine forældre eller børn i flere af dem. Find ud af hvilke her.

Din generation er vokset op i en anden kultur end dine forældres. Den kultur har formet din hjerne, din krop, din personlighed, dine holdninger og meget andet. Derfor adskiller du dig fra dine forældre på en række punkter.

Forskerne har sammenlignet generationerne på mange af disse punkter, og resultaterne afslører nogle interessante ændringer i vores psyke og krop gennem de sidste knap 100 år.

Læs hele listen, og find ud af, hvordan din generation adskiller sig fra dine forældres – eller dine børns – på områder som intelligens, personlighed, BMI og klimaaftryk.

Sådan er generationerne defineret:

Forskerne har inddelt befolkningen i en række generationer baseret på fødselsår. Folk inden for en given generation har nogle fællestræk, fordi de er vokset op i den samme kultur.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

Narcissisme

De unge elsker sig selv

© Shutterstock

Spørgeundersøgelser blandt amerikanske collegestuderende gennem næsten 30 år afslører, at millennial-generationen viser mere selvtillid og narcissisme end ældre generationer gjorde, da de var i samme alder.

Personer med et højt niveau af narcissisme – også kaldet selvoptagethed – går meget op i deres eget udseende og stiller ofte egne behov før andres. Millennials scorer højt på dette træk, fordi de i højere grad end ældre generationer er enige i udsagn som, “jeg er en enestående person”, “jeg kan leve mit liv, som jeg vil”, og “hvis jeg styrede verden, ville den være et bedre sted”.

Fordi generation Z kun lige er blevet voksen, har forskerne endnu ikke overblik over, hvor narcissistisk denne generation er.

Den mest narcissistiske generation: millennials

Grafen viser udviklingen i narcissisme blandt folk, som var unge i de årstal, som er angivet på X-aksen.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

Intelligens

De midaldrende har skarpe hjerner

© Shutterstock

Befolkningens gennemsnitlige IQ steg med ca. tre point hvert årti gennem det meste af 1900-tallet. Årsagen er formentlig, at forbedringer i ernæring, helbred og uddannelse styrkede forbindelserne mellem vores hjerneceller.

Men ifølge en stor norsk undersøgelse med 736.808 personer fra forskellige generationer stoppede fremgangen pludselig. IQ-scoren toppede på 102,3 blandt folk født i 1975 – altså generation X – og derefter faldt den.

Millennials født i 1989 har en gennemsnitlig IQ-score på 99,4. IQ’en er muligvis på vej opad igen, men det er endnu usikkert.

Forskerne kender ikke årsagen til faldet i IQ. En hypotese er, at folk med lavere IQ får flere børn. En anden er, at ændret eksponering til medier samt usund kost kan påvirke scoren i negativ retning.

Den mest intelligente generation: generation X

Grafen viser den gennemsnitlige IQ blandt folk født i de årstal, som er angivet på X-aksen. Folk født i 1975 har den højeste IQ.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

Uddannelse

Millennials dominerer universiteterne

© Shutterstock

Amerikanske forskere har undersøgt uddannelsesniveauet blandt 25-37-årige fra 1968 til 2018. Og tendensen er klar: Hver generation er bedre uddannet end den foregående.

Blandt den stille generation havde kun 28 procent en videregående uddannelse – tallet for millennials er 67 procent. Og mens 30 procent af den stille generation ikke fik en gymnasieuddannelse, er tallet kun otte procent for millennials.

Fortsætter tendensen, vil generation Z sandsynligvis overhale millennials i fremtiden.

Årsagen til udviklingen er bl.a., at samfundet i stigende grad er blevet vidensbaseret med en større efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft. Og udviklingen har formentlig påvirket vores sundhed positivt. Høj uddannelse er nemlig forbundet med bedre helbred og længere levetid.

Den bedst uddannede generation: millenials

Graferne viser andelen af folk, født i de angivne årstal, som har en gymnasial uddannelse (figur med hat), en videregående uddannelse (hat og briller) eller ingen af delene (ingen hat).

© Shutterstock & Lotte Fredslund

BMI

Yngre generationer er federe

© Shutterstock

15,2 procent af millennials var svært overvægtige som 18-21-årige. Det samme gjaldt kun for otte procent af generation X. Det viser en australsk undersøgelse fra 2017.

Udsigterne for generation Z og efterfølgende generationer er endnu værre. Undersøgelsen afslørede, at børn født i 1998-2001 havde 50 procent højere risiko for overvægt end børn født omkring 1980.

Udviklingen skyldes ifølge de australske forskere, at de unge generelt er mindre fysisk aktive og spiser mere usund og kaloriefyldt mad end tidligere generationer.

Og konsekvenserne er alvorlige. Overvægt øger nemlig risikoen for alvorlige lidelser som hjerte-kar-sygdomme, kræft og diabetes. Og ifølge en engelsk undersøgelse lever svært overvægtige omkring fire år kortere end normalvægtige.

Generationen med det højeste BMI: generation Z

Tallene angiver andelen af 18-21-årige, født i de angivne årstal, der var svært overvægtige, dvs. havde et BMI over 30.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

Pubertet

Yngre generationer går hurtigt i puberteten

© Shutterstock

Puberteten er en afgørende overgangsfase med markante fysiske og psykologiske forandringer. I nyere tid er unge begyndt at nå puberteten hurtigere. Det gælder især piger, men tendensen ses også hos drenge.

I en metaanalyse fra 2020 undersøgte danske forskere timingen af puberteten hos piger fra hele verden baseret på den alder, hvor brysternes udbuling begynder. Undersøgelsen fandt, at alderen ved pubertetens startskud i gennemsnit er dalet med tre måneder pr. årti siden 1977.

Puberteten styres af hormonelle forandringer, som påvirkes af genetik, ernæring, stress og miljø; bl.a. kan eksponering for hormonforstyrrende stoffer have indflydelse på timingen af puberteten.

Fedme påvirker også kroppens hormonelle signalering og sender hurtigere børn i puberteten.

Generationen, der går tidligst i puberteten: generation Z

Grafen viser den gennemsnitlige alder blandt piger, som gik i puberteten i de angivne årstal.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

Skilsmisse

Boomere sendte skilsmisse-raterne i vejret

© Shutterstock

En amerikansk undersøgelse viser, at skilsmisseraten i USA faldt med 18 procent mellem 2008 og 2017.

Og en detaljeret analyse af tallene afslører, at det er de yngre generationer, der trækker raten ned, mens de ældre bliver skilt i samme grad som tidligere.

Faldet skyldes ifølge forskerne, at boomer-generationen satte et usædvanlig højt niveau for skilsmisser. Boomerne voksede op i en tid med frigørelse i højsædet, og det førte til, at midaldrende boomere blev skilt dobbelt så ofte, som den tidligere generation gjorde.

De yngre generationers tilgang til ægteskab er anderledes. Mens mange boomere blev gift i en ung alder, ventede generation X og millennials, til de var mere modne og sikre i deres beslutning om at indgå ægteskab.

Generationen, der oftest bliver skilt: boomere

Grafen viser andelen af gifte kvinder, som blev skilt i de angivne årstal.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

Familiestiftelse

Familier betyder mere for de ældre

© Shutterstock

Andelen af unge, som stifter familie, er faldet markant siden 1968. Dengang havde 85 procent af de 23-38-årige fra den stille generation stiftet familie – dvs. de levede med en ægtefælle og eventuelle børn.

Da boomerne nåede den samme alder, havde kun 69 procent af dem stiftet familie. Andelen faldt yderligere til 66 procent med generation X og til 55 procent med millennials.

I en spørgeskemaundersøgelse fra 2017 spurgte amerikanske forskere en række ugifte personer, hvorfor de ikke var blevet gift.

14 procent havde ikke lyst til at blive gift. Men blandt dem, som var åbne over for ægteskab, var hovedårsagen hos 59 procent af de adspurgte, at de ikke havde fundet den rigtige person. For 41 procent var hovedårsagen, at de ikke var økonomisk stabile.

Generationen, der stifter familie tidligst: den stille generation

Diagrammet viser andelen af 23-38-årige, født i de angivne årstal, som var gift og/eller havde børn.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

Klimaaftryk

Ældre udleder mest

© Shutterstock

Folk over 60 år – dvs. boomere – står i dag for 33 procent af menneskehedens samlede udledninger ifølge en undersøgelse fra 2022. I 2005 stod folk over 60 år kun for 25 procent af udledningerne.

Undersøgelsen viste også, at boomere fra USA og Australien har verdens højeste CO2-aftryk pr. indbygger. Boomere udleder bl.a. mere, fordi de i højere grad bor alene og benytter privat transport frem for det offentlige.

I Vesteuropa er boomernes CO2-aftryk pr. indbygger i forbindelse med husholdningens energiforbrug omkring 56 procent højere end de yngre generationers.

Deres forbrug af kød og mælkeprodukter er forbundet med et CO2-aftryk pr. indbygger, der er 35 procent højere end generation X’.

Generationen med det største klimaaftryk: boomere

Graferne viser i relative tal, hvor meget folk, født i de angivne årstal, udledte i 2015 i forskellige kategorier: kød og mejeriprodukter, fabriksfremstillede produkter, energi til opvarmning og brændstof til transport.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

Miljøbevidsthed

Klodens fremtid er vigtigere for de unge

© Shutterstock

I spørgeundersøgelser foretaget i USA i 2021 giver yngre generationer udtryk for langt større bekymring for klimaet og miljøet.

Mens 71 procent af millennials er bekymrede for klimaforandringer, er det kun 63 procent af boomere og 57 procent af den stille generation.

Og sammenlignet med generation X og boomere gav en større andel af de adspurgte fra generation Z og millennials udtryk for at ville opgive fossile brændstoffer.

Ifølge en japansk undersøgelse rækker de unges overbevisninger længere end blot snak.

De er også villigere til at ofre sig økonomisk i bæredygtighedens navn; eksempelvis vil unge i alderen 18-30 år betale mere for bæredygtige produkter end ældre generationer. Og på arbejdsmarkedet foretrækker de unge bæredygtige arbejdspladser frem for høj løn.

Den mest miljøbevidste generation: millenials

Diagrammet angiver andelen af folk, født i de angivne årstal, der i 2021 svarede, at klima var en topprioritet.

© Shutterstock & Lotte Fredslund