Shutterstock
dna

Ændrer en blodtransfusion dna-profilen?

Dna-profiler laves ofte ud fra blod. Kan en større blodtransfusion ændre profilen?

Selv en omfattende blodtransfusion vil normalt ikke kunne ses på modtagerens dna. Det skyldes især, at blod til transfusioner består af særlige, koncentrerede blodbestanddele, som slet ikke indeholder dna.

Kun meget sjældent benyttes almindeligt blod. Men her vil det som regel kun være 20-30 procent af patientens blod, der bliver udskiftet, og i praksis kan det fremmede blod ikke ses på en dna-profil.

En profil viser sig som et mylder af bånd ligesom trinene på en stige. De bånd, der hidrører fra en transfusion, vil være mindre tydelige og drukne blandt de tusindvis af andre, fordi det fremmede blod er “i mindretal”, og fordi kroppen hele tiden selv producerer blod.