Vil du genmodificere din baby?

Kinesiske forskere har formået at genmodificere et foster ved at fjerne generne til en dødelig blodsygdom. Snart kan forskerne luge ud i ufødte børns gener efter behag - men spørgsmålet er, om du har lyst til at gen-optimere på dit eget barn?

gener baby

Gener uden gener.

Det kunne være arbejdsmantraet for de kinesiske forskere fra Sun Yat-sen Universitet, der tidligere i år ændrede på arvemassen i et menneskefoster og fjernede de gener, der ellers ville have medført blodsygdommen talassæmi.

Kort fortalt dirigerede forskerne en lille protein-saks, via et mikroskopisk guidestof, hen til de uønskede gener, klippede dem ud og lod kroppens celler reparere sig selv igen.

I nogle tilfælde blev blodsygdommen fjernet totalt, og metoden giver nu, i teorien, forskerne mulighed for at fjerne de gener, der er skyld i ca. 4000 arvelige sygdomme.

Optimering af gener: ja, nej eller måske?

Forsøgene på menneskelige fostre har skabt en heftig debat blandt forskerne, som nu diskuterer, om det overhovedet er etisk forsvarligt at ændre i menneskets arvemasse.

Hvad synes du?

? JA - Stop patienternes grusomme lidelser Mange mennesker lider af grusomme sygdomme, som nu kan kureres med genterapi. Fortalerne mener, at vi bør redde dem, hvis vi kan, fordi det simpelthen er uetisk at lade være. En sygdom som seglcelleanæmi, som er potentielt dødelig, kan for eksempel undgås ved at ændre blot et enkelt gen.

? NEJ! - Det er første skridt mod racehygiejne Metodens modstandere frygter, at de nye værktøjer fører til en ny form for racehygiejne, hvor nogle egenskaber er positive, mens andre er negative. Uden et totalt forbud vil metoden føre til en fremtid, hvor det normale vil blive defineret af teknologien og de mennesker, som har adgang til den.

? MÅSKE - Lad os lige tage en tænkepause Selv førende biokemikere er bekymrede over, hvor hurtigt teknologien har udviklet sig. De foreslår derfor et midlertidigt globalt forbud mod at modificere menneskets gener. På den måde får forskerne tid til at tage debatten og skabe de rette lovmæssige rammer for eksperimenterne.