Shutterstock
slægtninge - gener - børn køkken

Top 5: Hvem deler jeg flest gener med?

Jeg deler gener med mine forældre, mine søskende og min nære familie, men præcis hvor stor en del af mine gener deler jeg med de forskellige led i min familie?

1. Enæggede tvillinger – cirka 100 procent

slægtninge - gener - tvillinger
© Shutterstock

Enæggede tvillinger stammer fra samme befrugtede æg, der deler sig i to fostre med identiske gener – stort set. En undersøgelse fra 2021 viste, at enæggede tvillingers gener kan variere. Dog er forskellene så små og så sjældne, at de ikke gør nogen synlig forskel.

2. Forældre og børn – cirka 50 procent

slægtninge - gener - mor og barn
© Shutterstock

Din arvemasse er organiseret i 46 kromosomer i 23 par – 23 kommer fra din far, og 23 fra din mor. Alligevel arver du lidt flere gener fra din mor end fra din far, fordi mitokondrierne, som producerer energi i kroppens celler, kun kommer fra moren.

3. Søskende – cirka 50 procent

slægtninge - gener - liggende børn
© Shutterstock

Søskende er i gennemsnit fælles om 50 pct. af deres gener, men andelen varierer. Søskende arver halvdelen af hver forælders dna, men ikke præcis samme halvdel. Teoretisk set kan søskende dele fra 0 pct. gener og næsten op til 100 pct., som kun enæggede tvillinger deler.

4. Nær familie – cirka 25 procent

slægtninge - gener - familieportræt
© Shutterstock

Genetisk set er du lige så nært beslægtet med bedsteforældre som med onkler, niecer og halvsøskende. Men fordi den nære familie er flere led længere væk end forældre og søskende, deler du kun omkring 25 pct. gener med dem i gennemsnit.

5. Fætre og kusiner – cirka 12,5 procent

slægtninge - gener - 5 børn
© Shutterstock

Dine fætre og kusiner deler halvdelen af deres gener med deres forældre, som i gennemsnit deler halvdelen af deres gener med dine forældre, som du deler halvdelen af dine gener med, dvs. 100 skal i gennemsnit halveres tre gange: til 50, 25 og til sidst 12,5 pct.