Hvorfor har nogle mennesker kløft i hagen?

© Shutterstock

Kløften i hagen er noget, man arver fra sine forældre. Der er nemlig tale om et genetisk karaktertræk, der nedarves såkaldt autosomalt dominant. Det vil sige, at der er 75 pct. chance for, at et barn fødes med kløft i hagen, såfremt begge forældre har en. Genet er i øvrigt lokaliseret til kromosom nummer 16. En hagekløft omfatter ikke alene en kløftdannelse i huden, men også i det underliggende bindevæv og knoglevæv.

Årsagen er formentlig, at vævet under fosterets tidlige udvikling ikke formår at mødes tilstrækkeligt i midtlinjen. Lidt ligesom det gør sig gældende ved læbe-gane-spalte. En kløft i hagen har ingen betydning, ej heller evolutionært. I øvrigt har genet for hagekløft forskellige grader af gennemtrængelighed, hvilket betyder, at hagekløften kan være mere eller mindre udtalt.