mutation i finske gener slåskamp

Muterede finner går volds-amok og dyrker impuls-sex

100.000 finner bærer rundt på en lumsk mutation, der får dem til at fare i flint, spontan-korpulere og flå kniven af lommen, særligt når de drikker. Selv små mængder alkohol kan dræne de finske mutanter for selvkontrol.

3. december 2015 af Mikkel Skovbo

Finner med let til kniven og hang til et raskt slagsmål eller samleje kan nu se sig undskyldt. De er slet ikke bindegale – de har bare en mutation.

En undersøgelse fra Helsinki Universitet viser, at 2,2% af den finske befolkning – omkring 100.000 mennesker – bærer rundt på en mutation i genet HTR2B.

Mutationen gør finnerne ekstremt impulsive og langt mere tilbøjelige til at miste selvkontrollen, særligt når vodkaproppen går af flasken i saunaen.

Mutation fører til impulsiv sex

Ifølge den ledende forsker bag undersøgelsen, psykiater Roope Tikkanen, øger genmutationen de berørte finners hang til uoverlagte handlinger som bl.a. spritkørsel. Men det er langt fra alt:

“Hos bærere af mutationen vil alkohol eksempelvis kraftigt kunne tilskynde til impulsiv seksuel adfærd – og i andre tilfælde til udøvelse af vold. Derfor er det ikke helt ved siden af at forbinde mutationen med spørgsmålet om at have let til kniven,” siger Roope Tikkanen til Politiken.

En impulsiv seksualitet er forbundet med den særlige finske mutation.

Genmutationen gør generelt de berørte finner mere impulsive, også når de er ædru, men effekten forstærkes betragteligt ved indtagelse af bare et par genstande alkohol. Hvorfor er endnu uklart.

Mutation påvirker måske signalstof

Uklart er også, hvad genmutationen præcist gør ved de finske hjerner. Indtil videre har de finske forskere alene etableret en sammenhæng mellem genmutationen og den hæmningsløse adfærd, men mange forbinder en hæmmet produktion af ét af hjernens signalstoffer, serotonin, med genforandringen.

Serotonin har afgørende betydning for menneskets dømmekraft og selvkontrol, og en nedsat produktion kan sandsynligvis kædes sammen med øget impulsivitet og hæmningsløshed.

Kun finner døjer med mutation

Den særegne genmutation er endnu udelukkende fundet blandt etniske finner. Det skyldes sandsynligvis Finlands historiske isolation langt mod nord, der har afskåret den finske genpulje fra resten af verden i lange perioder.

Hverken latinamerikanere, englændere eller andre skandinaver er ifølge Roope Tikkanen plaget af forandringen i HTR2B-genet – og kombinationen af sex, vold og genetisk mutation kan altså med en vis ret hævdes at være et særligt finsk nationaltræk.

Genmutationer, der gavner

Ikke alle mutationer er af det onde, og faktisk kan nogle forebygge hjerte-kar-sygdomme og beskytte mod aids. Kom i dybden i vores artikel:

Læs også

Måske er du interesseret i ...

FÅ ILLUSTRERET VIDENSKABS NYHEDSBREV

Du får dit gratis særtillæg, Vores Ekstreme Hjerne, til download, straks du har tilmeldt dig nyhedsbrevet.