Ny viden: Frygt kan gå i arv

Frygt kan gå i arv i mindst tre generationer, viser muse-forsøg. Forskerne mener, at nedarvet frygt kan forklare nogle tilfælde af stress og posttraumatisk stresslidelse hos mennesker, hvis forældre har haft traumatiske oplevelser.

Din frygt kan gå i arv - teaser

Forskere fra Emory University i USA har fundet ud af, at frygt blandt mus kan gå i arv i mindst tre generationer. Forskerne udsatte først en gruppe mus for en bestemt lugt, og gav dem samtidigt stød. Musene blev hurtigt bange for lugten, og veg tilbage for den. Det viste sig, at deres unger udviste samme reaktionsmønster.

Mus arvede frygt

For at teste om reaktionen var et resultat af opdragelse eller arv, fjernede forskerne i et nyt forsøg ungerne fra de frygtsomme forældre og lod ikke-traumatiserede mus opfostre dem.

Men samme mønster gentog sig. Ungerne var stadig mere frygtsomme end unger af ikke-traumatiserede forældre. Forsøget viste med stor sandsynlighed, at frygten var arvet og ikke et resultat af miljø.

Nedarvet frygt skyldes epigenetik

Forskerne har fundet ud af, at de arvede reaktionsmønstre skyldes såkaldt epigenetik, som tænder og slukker for gener. DNA'et ændres ikke, men i stedet tændes eller slukkes forskellige gener, og det ændrer på adfærden.

Epigenetiske "indstillinger" kan gå i arv, og det betyder, at dyret kan tilpasse sig meget hurtigere til et skiftende miljø, end hvis dna'et skulle ændres.

Forskerne mener også, at nedarvede traumer kan forklare nogle tilfælde af stress og posttraumatisk stresslidelse hos mennesker, fordi forældrenes traumer har sat sig i barnet.

Læs artiklen: Frygt kan gå i arv

Vil du vide mere om nedarvede reaktioner og frygt? Så læs hele artiklen fra Illustreret Videnskab: