Shutterstock

Grådige mennesker har flere penge - men mindre af noget vigtigt

Da en gruppe hollandske forskere forsøgte at finde fordele og ulemper ved at være typen, der rager til sig, blev de overraskede over, hvad grådige mennesker ser ud til at mangle.

På listen over de syv dødssynder er grådighed nummer to og har igennem tiderne været forbundet med dårlig adfærd og skyggefulde karaktertræk.

Grådighed bliver generelt betragtet som en kedelig og grim egenskab, der er utiltalende og ligefrem skadelig for andre mennesker. Omvendt bliver grådighed anset for at være en stimulerende faktor for produktiviteten og den økonomiske vækst.

Grådighed kan faktisk også være godt

Grådighed kan altså anskues fra forskellige vinkler, men næsten al forskning, som er lavet på dette område, fokuserer på grådighedens indvirkning på andre mennesker eller på samfundet som helhed.

Spørgsmålet er, hvordan det at være en grådig person indvirker på individet selv? Det ønskede et team af hollandske forskere at se nærmere på, og til det formål udvalgte de et repræsentativt udsnit af den hollandske befolkning bestående af 2.367 personer i aldersgruppen 16 til 95 år.

Spurgte om alt lige fra sex til lønniveau

Deltagerne skulle udfylde spørgeskemaer med en lang række oplysninger, som gjorde forskerne i stand til at vurdere omfanget af grådighed og graden af selviskhed.

Desuden skulle deltagerne give oplysninger om deres tilfredshed med livet, personlig indkomst, husstandsindkomst, antal biologiske børn, varighed af det længste forhold samt antallet af seksuelle partnere.

Flere penge, mindre lykke

Det indsamlede datamateriale afslørede, at højere grådighed var forbundet med højere indkomst. Grådige personer havde generelt også haft et større antal seksuelle partnere end mindre grådige personer - men de havde færre biologiske børn, og deres forhold var af kortere varighed. Vigtigst af alt var grådighed forbundet med en lavere tilfredshed med livet.

”Vi kan kort og godt konkludere, at grådighed er gavnligt, når det gælder indkomstniveau, men det er dårligt for ens egen lykke”, skriver de hollandske forskere i det videnskabelige tidsskrift Personality and Social Psychology Bulletin.