Guide: Sådan lærer du hurtigt et nyt sprog

Du bliver aldrig for gammel til at lære et nyt sprog – og faktisk kan du gøre det hurtigere, end du tror. Følg blot disse fem råd, som forskere og sprogundervisere varmt anbefaler.

Kvinde med forskellige flag
© Shutterstock

Det er ikke for sent at lære et nyt sprog. Videnskabelige undersøgelser viser endda, at voksne kan tilegne sig et fremmedsprog lige så hurtigt som børn.

Men ikke alle fremgangsmåder virker lige godt. Forskere har derfor testet forskellige indlæringsteknikker for at finde frem til dem, der giver det bedste resultat.

Vi har samlet fem af de mest effektive – og lettilgængelige – metoder her, så du kan mestre et nyt sprog på rekordtid.

BEGYNDELSE

Guide til at lære nye sprog
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Kast dig ud i det

Effekt: Du tvinger din hjerne til at lære.

Hvorfor?

Ifølge en sejlivet myte har voksne meget svært ved at lære et nyt sprog flydende. Men flere undersøgelser viser, at de fleste kan blive flydende i ethvert sprog i enhver alder – og at voksne kan lære et nyt sprog lige så hurtigt som børn. Voksne nybegyndere kan endda relativt hurtigt begynde at danne sætningsstrukturer på linje med personer, der har sproget som modersmål. Som en sidegevinst holder vi som voksne hjernen skarp, når vi arbejder med sprog.

Hvordan?

Du kan sagtens lære et nyt sprog, selvom du har travlt. Download fx en sprogapp såsom Rosetta Stone, Duolingo eller Babbel, og brug appen et kvarter om dagen. Forsøg at integrere sproget i hverdagen – skriv fx indkøbslister på det nye sprog, og navngiv ting i dit hjem med Post-its, så du hele tiden støder på sproget. Snak med folk, der taler sproget, læs artikler, hør podcasts, og se film på det nye sprog. Hvis du kan, så tag også på ferie i et land, hvor sproget tales.

GÆTTERI

Guide til at lære nye sprog
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Se sætningerne oppefra

Effekt: Du får styr på helheden.

Hvorfor?

Når du læser en tekst på et nyt sprog, støder du på mange ukendte ord. Mange begynder fra en ende af og slår alle ordene op – en proces, der fokuserer mere på detaljen, ordet, end sætningerne i deres helhed. Strategien kaldes bottom up og fører snarere til en forståelse af ordene enkeltvis end af teksten som helhed. Sprogundervisere anbefaler derfor en anden strategi: top down. Tag udgangspunkt i helheden, og find frem til betydningen af ukendte ord og udtryk ud fra helikopterperspektivet.

Hvordan?

Mens du læser teksten og forsøger at afkode sætningernes betydning, så træk på din viden og erfaring. Gæt dig til ordenes betydning ud fra andre sprog, fx dit modersmål, og ud fra konteksten. Læs helheden, og vær ikke bange for at gå i baglås på enkeltord – du skal med andre ord turde at overblikslæse. Vurdér dine formodninger og gæt – forekommer de rimelige og sandsynlige? Top-down-tilgangen kan også bruges, når du fx lytter til en podcast eller ser en film på et fremmed sprog.

GENTAGELSE

Guide til at lære nye sprog
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Gentag ord på det rigtige tidspunkt

Effekt: Ordene fæstner sig i hukommelsen.

Hvorfor?

I bogen “Fluent Forever: How to Learn Any Language and Never Forget It” fra 2014 introducerer det amerikanske sproggeni Gabriel Wyner teknikken “gentagelse med afstand” som et middel til at lære et nyt sprog. Rationalet er, at korttidshukommelsen har en yderst begrænset kapacitet. Den har kun plads til syv nye informationer ad gangen. Men ved at man gentager ord på det helt rigtige tidspunkt, sørger korttidshukommelsen for, at ordene bliver overført til langtidshukommelsen.

Hvordan?

I stedet for at terpe intenst og kortvarigt gælder det om at gentage ordene i dagene og ugerne, efter at du har lært dem. Målet er igen og igen at eksponere hjernen for de nye ord i det øjeblik, hvor du er ved at glemme dem. Frem for at fokusere på nye ord gælder det altså om at repetere de samme ord, så de lagrer sig i langtidshukommelsen. En mulighed er at dedikere nogle dage kun til repetition og andre til at lære nye ord. Gør indlæringen til en tilbagevendende rutine i hverdagen.

FILM

Guide til at lære nye sprog
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Slå de rigtige undertekster til

Effekt: Du lærer skriftligt og mundtligt samtidig.

Hvorfor?

Forskere fra Max Planck Institute for Psycholinguistics i Holland har fundet ud af, at hvis du ser udenlandske film med undertekster på dit eget modersmål, bliver sprogindlæringen hæmmet, i forhold til når du ser de samme film helt uden undertekster – formentlig fordi underteksterne er i modstrid med det talte ord. Den bedste sprogindlæring opnår du ifølge sprogforskerne ved at se filmen med originale undertekster – altså undertekster på det sprog, der bliver talt i filmen.

Hvordan?

Hvis du drømmer om at blive bedre til fremmedsprog, skal du slå underteksterne på dit eget sprog fra og vælge de originale undertekster til. Når du ser serier eller film med undertekster på dit eget sprog, har du en tilbøjelighed til at læse og ikke høre efter, hvad der bliver sagt. Og forsøger du at høre efter, vil teksterne forvirre dig. Når du ser film med undertekster på filmens sprog, støtter det skrevne og det mundtlige hinanden, så du er sikret den bedste indlæring.

FAGTER

Guide til at lære nye sprog
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Tal med hænderne

Effekt: Du lærer alle aspekter af sproget.

Hvorfor?

Hvis du vil mestre et fremmedsprog på niveau med indfødte sprogbrugere, er det ifølge forskerne ikke nok at have styr på grammatikken og fx være i stand til at rulle på r’erne – sprog har flere dimensioner, og ofte formidler vi helt spontant og ubevidst med hænderne, når vi taler. Fagter udtrykker betydning på samme måde som lyde, og fagterne varierer fra sprog til sprog. Hjernen studser, hvis en person taler ét sprog, men benytter fagter, som normalt hører hjemme i et andet sprog.

Hvordan?

For at få sprogkulturen ind under huden skal du øve dig i at gestikulere på samme måde som de indfødte sprogbrugere. Når fx italienerne og danskere gestikulerer forskelligt, handler det nemlig ikke kun om kultur, men også om vidt forskellige måder at udtrykke betydning på. Så rådet lyder: Studér nøje håndbevægelserne hos de indfødte, og forsøg at efterabe deres bevægelser, mens du taler. At slippe de vante fagter og tillære sig nye er svært, men ifølge forskerne langtfra umuligt.