Shutterstock

Har børn brug for både en mor og en far?

Klarer børn med to mødre eller to fædre sig lige så godt i livet som børn med en far og en mor?

I USA vokser omkring 191.000 børn op med forældre af samme køn. Forskere har derfor undersøgt, hvordan disse børn klarer sig i bl.a. skolen.

Næsten 3000 børn med forældre af samme køn blev sammenlignet med børn, som havde både en mor og far. Resultatet viste, at børn med forældre af samme køn klarede sig bedre i folkeskolen og havde ca. fem pct. større sandsynlighed for at gennemføre en gymnasieuddannelse.

5 procent større sandsynlighed for at gennemføre en gymnasieuddannelse har børn af homoseksuelle par i forhold til børn af heteroseksuelle par.

En af årsagerne er, at homoseksuelle forældre generelt investerer ekstra meget tid, energi og ressourcer i et barn, fordi de skal overkomme større praktiske og sociale udfordringer for at blive forældre.

En anden årsag er, at lesbiske par ofte vælger sæddonorer med favorable træk, fx høj IQ.

Kvinder bruger derudover generelt mere tid med deres børn, end mænd, hvilket har en positiv effekt på børnenes udvikling i forhold til bl.a. kommunikation. Børn af et lesbisk par vil derfor i teorien få en dobbeltdosis af kvindelig omsorg.

Undersøgelser viser derudover, at homoseksuelle fædre ligeledes bruger mere tid med deres børn end heteroseksuelle fædre.

Blandt forskerne er den udbredte opfattelse, at børn af homoseksuelle par klarer sig mindst lige så godt socialt og psykisk som børn fra traditionelle familier, hvilket viser, at stabilitet i familien og den socioøkonomiske status er mere afgørende for børns velvære end forældrenes køn.