piger traumer top

Børns hjerner forandres af PTSD

Forskere har fundet ud af, at traumatisk stress påvirker piger og drenge helt forskelligt. På skanningsbilleder kan de se konkrete forskelle på et bestemt hjerneområde hos børnene.

Drenge og piger reagerer helt forskelligt på Posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD).

Forskere fra Stanford University i USA har fundet strukturelle forskelle i hjernen hos drenge og piger med PTSD. Deres undersøgelse er netop blevet udgivet i tidsskriftet Depression and Anxiety.

Børn uden traumer er ens

Forskerne fra Stanford har MR-skannet i alt 59 forsøgspersoner i alderen 9 til 17 år. 30 af forsøgspersonerne havde pga. forskellige oplevelser symptomer på traumer, mens de 29 i kontrolgruppen ikke havde nogen symptomer.

Fælles for alle børnene og de unge var, at de havde den samme IQ.

Der var ingen forskel på hjernen hos drengene og pigerne uden traumer. Men det var der til gengæld hos børnene med traumer.

Hjernedel krymper hos piger

Forskellene i hjernen kan ses i det område, der hedder insula. Området er kendt for at behandle følelser og empati.

Drenge med PTSD har en større insula – både masse og overfladeareal – end drengene i kontrolgruppen uden PTSD. Og hos piger med PTSD var insula mindre end hos piger uden PTSD.

Kønnene skal behandles forskelligt

Da forskerne kun har undersøgt skanningsbilleder, kan de endnu ikke sige, om forskellen har en betydning for fx håndtering af følelser og empati.

Men resultaterne kan ifølge forsøgets leder, Megan Klabunde, vise, at drenge og piger udviser helt forskellige traumesymptomer. Og at de derfor også skal behandles forskelligt for deres PTSD.