Shutterstock
Klog mand med stort hoved

Er folk med store hoveder klogere?

Det virker logisk, at større hoveder indeholder større hjerner. Men er folk med store hoveder også mere intelligente?

Undersøgelser viser, at personer med store hoveder også har store hjerner. Og selvom intelligens er svær at definere, tyder alt på, at hjernens størrelse har indflydelse på, hvor intelligente vi er.

Forsøg med søskende, som er opvokset i samme miljø, viser en tendens til, at broren eller søsteren med det største hoved, og dermed største hjernevolumen, også klarer sig bedre i IQ-tests.

I et andet forsøg fandt forskerne områder i dna’et, kaldet SNP’er, som viste en klar forbindelse mellem kraniestørrelse, IQ og uddannelsesniveau.

Forskerne mener, at menneskers store hjerner formentlig er resultatet af naturlig selektion for høj intelligens, som har været vigtig for artens overlevelse.

Store hjerner forfalder langsommere

Folk med store hoveder kan ikke alene prale af store hjerner og høj intelligens, de er også bedre beskyttet mod at miste de såkaldte kognitive evner med alderen.

I en undersøgelse fra University of Southampton i England blev 215 personer i alderen 66-75 år evalueret med en intelligenstest og en hukommelsestest. 3,5 år senere blev de testet igen.

Testpersoner med store hoveder scorede begge gange markant højere i intelligenstesten end dem med små kranier og udviste mindre forringelse af hukommelsen i løbet af perioden.

Risikoen for kognitivt forfald var hele fem gange højere hos de personer, som havde de mindste hoveder.