Shutterstock/whitehoune
Hjerneceller

Forskere har fundet den frie vilje i hjernen

Forskere har fundet ud af, at to områder i hjernen er afgørende for vores oplevelse af at have en fri vilje.

Videnskabeligt set er den frie vilje samspillet mellem bevidste hensigter og handlinger.

Når vi foretager en handling, kræver det både, at vi beslutter os for at udføre den, og at vi samtidig er bevidste om, at det er os selv, der står bag handlingen.

To områder i hjernen er centrale

Et forskerhold fra Beth Israel Deaconess Medical Center i USA undersøgte to grupper af patienter, som havde hver deres hjernelidelse.

Den ene gruppe bestod af 28 patienter med akinetisk mutisme, som medfører, at viljen til at tale og bevæge sig forsvinder. Den anden gruppe bestod af 50 patienter med alien limb syndrome, som føler, at deres lemmer og bevægelser ikke er deres egne.

Begge lidelser skyldes fysiske skader i hjernen, men der kan være forskel på, hvor skaden er sket. En kortlægning af skaderne viste, at de ramte netværk af hjerneceller, som havde forbindelser til to områder i hjernen.

Den fri vilje sidder i hjernens anterior cingulate cortex og precuneus cortex.

Forskere har fundet ud af, at den fri vilje findes i to områder i hjernen. I anterior cingulate cortex (gule område, tv.) og precuneus cortex (gule område, th.)

© Shutterstock

For patienterne med akinetisk mutisme drejede det sig om centeret anterior cingulate cortex, og for patienterne med alien limb syndrome var det precuneus cortex.

Forskerne har dermed identificeret to hjerneområder, som er centrale for, at vi har en fri vilje.