Hvad er en hallucination?

Nogle mennesker ser og hører ting, som ikke findes, men som alligevel opleves fuldstændig virkeligt. Hvordan opstår den slags hallucinationer?

Hvad er en hallucination?

Hallucinationer er nerveimpulser uden sansekontrol

Sanserne – fx syn og hørelse – registrerer omverdenen og sender nerveimpulser til hjernen, som tolker dem og omdanner dem til eksempelvis billeder og lyde. Hjernen skelner imellem, om lydene og billederne dannes i hovedet, eller de stammer fra omgivelserne.

I visse tilfælde kan nerveimpulserne dannes uden sansernes medvirken, så vi hører, ser, lugter, føler eller smager ting, som slet ikke er til stede. Derfor kan selv blinde få hallucinationer og se ting omkring sig.

Hallucinationer opleves som virkelige

Hallucinationerne opleves som virkelige og kan i reglen kun skelnes fra virkeligheden ved hjælp af fornuften. En person på LSD vil derfor normalt godt vide, at havens blomster ikke er lavet af gult og grønt cellofan, eller at himlen ikke er af marmelade, selvom rusen får det til at se sådan ud.

Til gengæld kan en skizofren patient have svært ved ikke at tage stemmerne, som taler til vedkommende, meget alvorligt.

Mange kan rammes af hallucinationer

Folk med psykiske lidelser eller misbrug oplever hyppigt hallucinationer, men raske mennesker rammes også.

? Alkoholikere på afvænning kan rammes af delirium tremens. Tilstanden viser sig ved, at alkoholikeren hører og føler ting, som ikke eksisterer.

? Migrænepatienter oplever undertiden lige før et migræneanfald fænomenet aura, oftest i form af forvrængede stemmer, uforklarlige lysvirkninger eller underlige dufte.

? Narkomaner kan ved indtagelse af LSD og svampe få hallucinationer i form af bl.a. forvrængede sanseindtryk fra syn og hørelse.

Hver tredje af os oplever et fænomen kaldet hypnagogi, lige inden vi falder i søvn. Tilstanden kan ytre sig som lyde og billeder, men er ikke det samme som drømme, der ikke har noget at gøre med hallucinationer.

Skizofrene oplever hallucinationer

Skanninger af skizofrene patienters hjerner tyder på, at stemmerne, de hører, kan opstå flere steder i det komplekse forløb, hvor hjernen omdanner lyde til forståelig tale.

Her opstår hallucinationer:

1: Flere forskellige hørecentre i tindingelapperne registrerer lyde, genkender ord og tillægger dem mening. Fejl i disse centre frembringer sætninger, som aldrig er blevet sagt.

2: Centre i pandelappen sørger for, at vi kan skelne mellem de ord, vi hører, og dem, vi danner i vores egne tanker. Fejl i disse centre får bl.a. skizofrene patienter til at opleve indre stemmer, som om de kommer udefra.

3: I hjerneområdet ACC opstår vores trang til at sige noget og formulere sætninger. Fejl i dette område hos skizofrene får patienterne til at føre samtaler med de indbildte stemmer.

Hjernen styrer det hele

Om der er tale om skizofreni, hallucinationer, ADHD eller depression, så har hjernen en finger med i spillet. Tag med med jagt efter løse forbindelser og afvigende hjernecentre i vores artikel: