Shutterstock
en mand arbejder på computeren

Har hjernen større kapacitet end en supercomputer?

Kan man opgøre hjernens ydeevne som en computers, altså i hertz og byte? Og er menneskehjernen hurtigere end en computer?

Menneskets hjerne arbejder på en helt anden måde end en computer, og derfor er det svært at sammenligne deres ydeevne. Man kan betragte hver enkelt nervecelle som en processor med en frekvens på 200 Hz, hvilket vil sige, at neuronen kan sende et signal af sted til en anden nerve 200 gange i sekundet.

Hjernens processorer er altså meget langsommere end en almindelig hjemmecomputers processor, der arbejder med en hastighed på 1 GHz. Men i modsætning til de fleste computere med en enkelt eller to processorer, har hjernen 100.000.000.000 neuroner, så den samlede frekvens bliver 20.000 GHz. Dertil kommer, at hjernens neuroner er sat sammen i et komplekst netværk, hvor hver enkelt neuron har forbindelse til 1000 andre, som den kan sende sit signal videre til.

Derved bliver den reelle frekvens 1000 gange større og når op på 20 millioner GHz. I dag ved man meget lidt om, hvordan hjernen gemmer information. Men antager man, at hver forbindelse mellem to neuroner kan være “tændt” eller “slukket” og derved lagre én bit information, svarer menneskets hukommelse til omkring 12.000 Gb. Hjernen er altså både hurtigere og har større hukommelse end nutidens computere. Men forskere tror, at computeren vil overhale hjernen allerede om få årtier.