Hvorfor er de fleste højrehåndede?

Jeg har undret mig over, hvorfor de fleste mennesker er højrehåndede. Giver det en biologisk fordel at være højrehåndet, og hvad styrer det?

Hjernehalvdele

Årsagen til, at mennesker enten er højre- eller venstrehåndede, ligger i hjernen. Overordnet set kontrolleres højre side af kroppen af venstre hjernehalvdel og omvendt. Mange funktioner kontrolleres fra begge halvdele, men typisk dominerer den ene side.

Forskerne ved endnu ikke, hvorfor det hos 90 pct. af befolkningen er den højre side, der får overtaget. Intet tyder på, at det at være højrehåndet skulle være en fordel i biologisk forstand. Hjernen er ofte indrettet ens hos højre- og venstrehåndede, selvom venstrehåndedes hjerner har tendens til at være mere symmetriske end højrehåndedes.

Hjernen udnytter ressourcerne effektivt

De to hjernehalvdele har forskellige egenskaber. De sproglige evner er normalt knyttet til venstre hjernehalvdel, mens den rumlige sans er knyttet til den højre side. Denne asymmetri er en effektiv måde at udnytte hjernens ressourcer på, og derfor sørger hjernen også for, at kroppens ene halvdel spiller en dominerende rolle og tager sig af de særligt krævende opgaver, som fx at skrive eller at sparke en bold præcist i mål.

Noget forskning tyder på, at folk er bedst til de discipliner, som deres dominerende hjernehalvdel styrer. Men indtil videre ved forskerne altså ikke, hvad der får kroppens højre side til som regel at være den mest dominerende.

Venstre og højre

Venstrehåndede er oftere gode til at tænke i rumlige billeder.

Højrehåndede er oftere sprogligt begavede.