Piger og drenge har forskellige hjerner

Forskelle i hjernen kan måske forklare drenges og pigers forskellige evner.

Teens study

Drenges og pigers hjerner er ikke ens. Det er konklusionen i et nyt forskningsprojekt, hvor forskere ved University of Pennsylvania, USA, har undersøgt hjerneforbindelserne hos 428 drenge/mænd og 521 piger/kvinder i alderen otte til 22 år.

Drenge har i gennemsnit flest forbindelser i hver af de to hjernehalvdele, mens pigerne har flest på tværs af de to hjernehalvdele. Forskellen var tydeligst hos de 13- til 17-årige og aftog med alderen.

Tanker på tværs styrker intuitionen

Hjerneforbindelserne går på tværs af de to hjernehalvdele. Det kan muligvis forklare kvinders bedre verbale og intuitive evner.

Tanker på langs giver rumlig sans

Hjerneforbindelserne går især fra fronten og bagud i de to hjernehalvdele. Det kan måske forklare drengenes bedre rumlige sans.