Hvorfor har vi to hjernehalvdele?

Hvorfor har vi ikke bare én samlet hjerne i stedet for to adskilte hjernehalvdele?

Foetus

Forekomsten af to hjernehalvdele er en naturlig del af menneskets fosterudvikling, der bygger på symmetri omkring en central akse.

To til fire uger efter befrugtningen dannes en fure langs midten af embryonet, neural-røret, som lukker sig og sidenhen udvikler sig til centralnervesystemet. Den bageste del bliver til rygmarven, mens den forreste del bliver til hjernen. Denne del af udviklingen sker ved, at neuralrøret bobler ud i siderne og folder sig, så der automatisk dannes to næsten identiske udgaver af alle hjernens strukturer.

Den forreste del af neuralrøret bliver til storhjernen, der derfor består af to hjernehalvdele.

Selv om de to halvdele er grundlæggende ens, er der alligevel nogle forskelle. De er sandsynligvis opstået i løbet af evolutionen, for at vi kan udnytte hjernens potentiale bedst muligt. De to halvdele arbejder således lidt forskelligt og løser derfor også opgaver på forskellige måder.

I den venstre halvdel er der relativt mere grå substans, som bearbejder informationer, mens der i den højre halvdel er mere hvid substans, der sender informationer videre. Derudover benytter venstre halvdel sig mere af neurotransmitteren dopamin, mens den højre halvdel benytter noradrenalin.

Neuralrøret lukkes i to ens halvdele

Den tidlige dannelse af centralnervesystemet foregår ved, at neuralrøret lukker sig ved at bulne ud og folde sig. Herved opstår to næsten ens halvdele af alle hjernens strukturer.

Højre hjernehalvdel

Mere hvid substans, der videresender informationer.

Benytter i højere grad signalstoffet noradrenalin.

Venstre hjernehalvdel

Mere grå substans, der bearbejder informationer.

Benytter i højere grad signalstoffet dopamin.